Trách nhiệm là yếu tố mà đôi khi con người cảm thấy bị ràng buộc. Khi nhận nhiệm vụ hoặc công việc, chúng ta phải hoàn thành nó một cách tốt nhất, vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc, thành tích và danh dự của chúng ta. Đồng thời, trách nhiệm còn liên quan đến những hành động của chúng ta. Mỗi lời nói phải đi kèm với trách nhiệm: trung thực, đúng đắn, chính xác và đáng tin cậy. Nói đi đôi với việc làm.

Các hành vi đúng đắn và có ý nghĩa sẽ được coi trọng, trong khi các hành vi sai trái sẽ gánh chịu hậu quả. Đôi khi, việc chúng ta phải tuân thủ những ràng buộc này có thể khiến ta cảm thấy mệt mỏi, nặng nề và không tự do, thoải mái.

Trách nhiệm không chỉ là yếu tố cần thiết để xây dựng và phát triển nhân cách, mà còn là một quá trình rèn luyện và phấn đấu để trở thành người có phẩm chất tốt hơn. Khi mỗi người thể hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, đó là biểu hiện của việc sống tốt, sống có ích và sống theo chuẩn mực đạo đức, luân lí của xã hội. Tránh được thói quen vô trách nhiệm sẽ để lại hậu quả nặng nề cho bản thân và xã hội.

Nhưng trách nhiệm không chỉ thuộc về từng cá nhân. Tổ chức, cơ quan và xã hội cũng phải chịu trách nhiệm đối với mỗi cá nhân.

Quan hệ giữa nói và làm

Nói và làm là hai hoạt động chủ yếu, quan trọng của con người. Nói là cách thể hiện lời nói của chúng ta, trong khi làm là cách thực hiện những ý nghĩ, tư tưởng đó qua hành động.

Trong cuộc sống, quan hệ giữa nói và làm diễn ra theo nhiều hướng khác nhau.

Nói đi đôi với làm

Nói đi đôi với làm mang ý nghĩa rằng những ý nghĩ, tư tưởng của chúng ta được biểu hiện trong hành động. Nhờ đó, lời nói có sức thuyết phục đối với mọi người. Người thực hiện những gì đã nói được coi là người có nhân cách và luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người.

Nói khác làm

Nói khác làm, nói nhiều nhưng làm ít dẫn đến sự mất niềm tin và thất vọng của mọi người. Loại người này thiếu nhân cách và không nhận được sự tôn trọng của mọi người.

Quan hệ lợi dụng

Có những người lợi dụng lời nói để biện minh cho hành vi xấu, tội lỗi hoặc xúi giục người khác làm điều sai trái. Điều này làm cảm thấy sự thật bị xuyên tạc, cái ác và sự dối trá được dung túng, đánh lừa mọi người và gây tác hại lớn cho đời sống xã hội.

Bài học nhận thức và hành động

Trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống, chúng ta phải luôn thực hiện nói đi đôi với làm. Đồng thời, không ngừng học hỏi, rèn luyện bản lĩnh để có đức tính trung thực trong lời nói và việc làm.

Việc học sinh không thích học môn Lịch sử và ít hiểu biết về truyền thống dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc là một thực tế đáng lo ngại. Chúng ta không thể không thấy và suy nghĩ về hiện trạng này. Việc xé đề cương ôn thi môn Lịch sử và ít người đăng ký thi môn này là một điều đáng tiếc. Kết quả điểm thi môn Lịch sử cũng thấp không bình thường. Việc ít người trả lời đúng câu hỏi về lịch sử trong các kỳ thi trên truyền hình là một vấn đề đáng lo ngại. Chúng ta cần nhận thức về tầm quan trọng của việc học và hiểu biết về lịch sử để giữ nước và bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc.

Trách nhiệm là yếu tố quan trọng để xây dựng và phát triển cả cá nhân và xã hội. Chúng ta phải nhìn nhận và thực hiện nói đi đôi với làm. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp và phát triển bền vững.

About The Author