Đọc đoạn văn bản rồi trả lời các câu hỏi

Văn bản về cuộc sống của người lái đò sông Đà Đoạn văn này kể về cuộc sống của một người lái đò sông Đà tên là Ông đò Lai Châu. Ông đã làm nghề chở đò trên con sông Đà suốt 10 năm và rồi thôi làm đò cũng đã đôi chục năm nay. […]

Read More

Nhà Xe Văn Chương: Phục vụ đẳng cấp và tin tưởng

Một phong cách hiện đại và uy tín đã đánh dấu sự tồn tại và phát triển của Nhà Xe Văn Chương. Với trụ sở tại Hà Tĩnh và mạng lưới hoạt động rộng khắp miền Bắc, Nhà Xe Văn Chương đã trở thành một cái tên được khách hàng trong và ngoài nước tin […]

Read More

Tinh thần đoàn kết: Giữ gìn và phát huy giá trị quý báu

Trong cuộc sống, tinh thần đoàn kết là một phẩm chất tốt đẹp cần thiết. Nó giúp chúng ta vượt qua khó khăn, đạt được thành công và tạo nên sức mạnh của tập thể. Tinh thần đoàn kết đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực và có sức ảnh hưởng lớn đối […]

Read More