Hãy cùng tìm hiểu những phương châm hội thoại để trở nên lịch sự và thông minh trong giao tiếp hàng ngày.

Được giới thiệu

Cha ông ta đã khuyên chúng ta rằng trong giao tiếp, lịch sự và nhã nhặn là rất quan trọng. Những câu tục ngữ, ca dao dưới đây cũng mang nội dung tương tự:

 • Người thanh tiếng nói cũng thanh/ Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.
 • Đất tốt trồng cây rườm rà/ Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.
 • Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe.

Phép nói giảm nói tránh

Phép nói giảm nói tránh là một phương châm lịch sự quan trọng. Ví dụ, để trả lời câu hỏi về tình hình học tập của một em học yếu, cô giáo có thể nói: “Cháu học chưa được vững lắm”.

Cách diễn đạt khó nói

Có những lúc chúng ta phải nói những điều khó nói. Dưới đây là một số cách diễn đạt để làm giảm nhẹ sự khó chịu của người nghe:

 • “Nhân tiện đây xin hỏi”: khi muốn hỏi về một đề tài ngoài đề tài đang trao đổi.
 • “Cực chẳng đã tôi phải nói”: khi phải nói điều khó nghe, dễ gây mất lòng.
 • “Đừng nói leo; đừng ngắt lời như thế; đừng nói cái giọng đó với tôi”: cách cảnh báo cho đối tác biết rằng anh ta không tuân thủ phương châm lịch sự.

Ý nghĩa của các thành ngữ

Dưới đây là giải thích ý nghĩa của một số thành ngữ:

 • “Nói băm nói bổ”: nói bốp chát, xỉa xói, thô bạo.
 • “Nói như đấm vào tai”: nói mạnh, trái ý người khác, khó tiếp thu.
 • “Điều nặng tiếng nhẹ”: nói trách móc, chì chiết.
 • “Nửa úp nửa mở”: nói mập mờ, ỡm ờ, không nói ra hết ý.
 • “Mồm loa mép giải”: lắm lời, đanh đá, nói át người khác.
 • “Đánh trống lảng”: lảng ra, né tránh không muốn tham dự hoặc đề cập đến một vấn đề nào đó mà đối tác đang trao đổi.
 • “Nói như dùi đục chấm mắm cáy”: nói không khéo, thô cộc, thiếu tế nhị.

Đó là những mẹo hữu ích giúp bạn trở nên lịch sự và thông minh trong giao tiếp hàng ngày. Hãy áp dụng để tạo ra một môi trường hòa thuận và tôn trọng.

About The Author