Đọc Tài Liệu sẽ hướng dẫn bạn trả lời câu hỏi bài 3 trang 66 sách giáo khoa Ngữ văn 11 tập 1 một cách chi tiết nhất. Bài viết này sẽ tổng hợp nhiều cách trả lời khác nhau cho nội dung câu hỏi này.

Điển cố là gì?

Trước khi trả lời câu hỏi, hãy hiểu rõ ý nghĩa của “điển cố”. Điển cố là những sự việc hoặc câu chuyện trong quá khứ mà người viết đưa ra và sử dụng trong bài văn hoặc lời nói để diễn đạt ý muốn của mình. Mỗi điển cố mang ý nghĩa đặc biệt và chỉ cần nhắc đến đã chứa đựng điều mà người nói muốn truyền đạt.

Ví dụ về điển cố

Trong bài viết, có hai điển cố được dùng để nói về tình bạn thắm thiết và tri kỉ giữa nhân vật chính và Dương Khuê. Đó là câu “Giường kia treo cũng hững hờ, Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn”.

  • Điển cố “Giường kia” được mượn từ câu chuyện Trần Phồn đời Hậu Hán. Trong câu chuyện này, Trần Phồn có một người bạn tri kỉ là Tử Trĩ. Phồn đã dành riêng một chiếc giường cho bạn, khi bạn đến chơi thì hạ xuống, khi về thì treo lên. Điển cố này thể hiện tình bạn thân thiết và sự quý trọng của nhân vật chính đối với bạn của mình.

  • Điển cố “Đàn kia” được mượn từ câu chuyện về tình bạn giữa Bá Nha và Chung Tử Kì. Trong câu chuyện này, Bá Nha là người đàn giỏi, còn Chung Tử Kì chỉ cần nghe tiếng đàn của Bá Nha là hiểu được ý tưởng của người đánh đàn. Sau khi Chung Tử Kì chết, Bá Nha đã treo đàn không gảy nữa vì cho rằng không còn ai hiểu được tiếng đàn của mình. Điển cố này thể hiện sự thương nhớ và cô đơn sau khi mất đi người bạn.

Cách trả lời bài 3 trang 66 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Dưới đây là một số cách trình bày khác nhau cho câu trả lời bài 3 trang 66 SGK Ngữ văn 11 tập 1:

Cách trình bày 1:
Hai điển cố “Giường kia” và “Đàn kia” được dùng để nói về tình bạn thắm thiết và tri kỉ. Các từ ngắn gọn nhưng hàm chứa sâu xa.

Cách trình bày 2:

  • Điển cố “Giường kia”: Mượn câu chuyện Trần Phồn đời Hậu Hán với bạn tri kỉ là Tử Trĩ. Bạn bè đến đến mức dành riêng cho bạn một chiếc giường, khi bạn đến chơi thì hạ xuống, khi về thì treo lên.
  • Điển cố “Đàn kia”: Mượn câu chuyện về tình bạn giữa Bá Nha và Chung Tử Kì. Bá Nha là người đàn giỏi, Chung Tử Kì nghe tiếng đàn là hiểu được ý tưởng người đánh đàn. Sau khi Tử Kì chết, Bá Nha treo đàn lên không gảy nữa vì cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của mình.

Hai điển cố này tô đậm tình bạn giữa nhân vật chính và Dương Khuê. Mất đi người bạn, không ai hiểu được trong lòng mình.

Cách trình bày 3:
Hai điển cố được sử dụng là:

  • Điển cố “Giường kìa”: Mượn ý từ câu chuyện Trần Phồn đời Hậu Hán. Trần Phồn có bạn là Tử Trĩ. Phồn quý bạn đến mức dành riêng cho bạn một chiếc giường, khi bạn đến chơi thì hạ xuống, lúc về thì lại treo giường lên.
  • Điển cố “Đàn kia”: Mượn ý từ câu chuyện về tình bạn giữa Bá Nha và Chung Tử Kì. Bá Nha là người đàn giỏi, Chung Tử Kì chỉ cần nghe tiếng đàn mà hiểu được ý tưởng của người đánh đàn. Sau khi Tử Kì chết, Bá Nha đã treo đàn không gảy nữa vì cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của mình.

Cả hai điển cố trên đều được sử dụng để nói về tình bạn thắm thiết và tri kỉ. Các từ ngắn gọn nhưng ý nghĩa sâu xa. Điển cố là những sự việc trước đây hay những câu chữ trong sách đời trước được dẫn ra và sử dụng để nói về những điều tương tự. Mỗi điển cố như một sự việc tiêu biểu, điển hình mà chỉ cần nhắc đến đã chứa đựng điều mà người nói muốn diễn đạt.

Cách trình bày 4:

  • Điển cố “Giường kia”: Mượn ý từ câu chuyện của Trần Phồn đời Hậu Hán. Trần Phồn có bạn là Tử Trĩ. Phồn quý bạn đến mức dành riêng cho bạn một chiếc giường, khi bạn đến chơi thì hạ xuống, lúc về thì lại treo giường lên.
  • Điển cố “Đàn kia”: Mượn ý từ câu chuyện kể về tình bạn giữa Bá Nha và Chung Tử Kì. Bá Nha là người đàn giỏi, còn Chung Tử Kì chỉ cần nghe tiếng đàn mà hiểu được ý tưởng người đánh đàn. Sau khi Tử Kì chết, Bá Nha treo đàn lên không gảy nữa vì cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của mình.

Cả hai điển cố Nguyễn Khuyến dùng để nói về tình bạn giữa nhân vật chính và Dương Khuê, cũng thắm thiết và tri kỉ như thế. Mất đi bạn, không ai hiểu được trong lòng mình.

Cách trình bày 5:
Điển cố là những chuyện, sự tích xưa thường lấy từ sử sách Trung Quốc để tả một loại người hoặc mang một ý nghĩa cụ thể.

  • Điển cố “Giường kia”: Mượn ý từ câu chuyện của Trần Phồn đời Hậu Hán. Trần Phồn có bạn là Tử Trĩ. Phồn Quý bạn đến mức dành riêng cho bạn một chiếc giường, khi bạn đến chơi thì hạ xuống, lúc về thì lại treo giường lên.

  • Điển cố “Đàn kia”: Mượn ý từ câu chuyện kể về tình bạn giữa Bá Nha và Chung Tử Kì. Bá Nha là người đàn giỏi, còn Chung Tử Kì chỉ cần nghe tiếng đàn của Bá Nha là hiểu được ý tưởng của người đánh đàn. Sau khi Tử Kì chết, Bá Nhá đã treo đàn không gảy nữa vì cho rằng không còn ai hiểu được tiếng đàn của mình.

Mượn hai điển cố này, Nguyễn Khuyến đã truyền tải được tình bạn thân thiết giữa nhân vật chính và Dương Khuê. Bạn bè mất, không ai hiểu được lòng mình, chẳng còn ai để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Bài viết trên đã hướng dẫn và trình bày các cách khác nhau để trả lời câu hỏi bài 3 trang 66 SGK Ngữ văn 11 tập 1. Hãy kết hợp với kiến thức của bản thân để có những cách trình bày tối ưu và dễ hiểu nhất khi làm bài thực hành về thành ngữ và điển cố trong môn Ngữ văn 11.

About The Author