Hội thoại là một hình thức giao tiếp quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, để có thể giao tiếp hiệu quả và chính xác, chúng ta cần tuân thủ những phương châm đúng đắn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các phương châm hội thoại quan trọng mà bạn cần biết.

Đáp Ứng Yêu Cầu Giao Tiếp

Một trong những phương châm quan trọng nhất của hội thoại là đáp ứng đúng yêu cầu giao tiếp. Điều này có nghĩa là khi trả lời một câu hỏi, bạn cần đưa ra những thông tin liên quan và đúng với điều mà người khác muốn biết. Ví dụ, trong câu hỏi “Cậu học bơi ở đâu?” thay vì trả lời “Ở dưới nước”, câu trả lời cần đưa ra thông tin chính xác về nơi học bơi như bể bơi hay sông nào.

Tránh Nói Quá Nhiều

Một phương châm quan trọng khác là tránh nói quá nhiều. Khi giao tiếp, nội dung lời nói cần đáp ứng đúng yêu cầu mà người khác đặt ra, không thiếu và không thừa. Ví dụ, trong một câu chuyện vui, nhân vật nói nhiều hơn những gì cần thiết, làm cho câu chuyện trở nên vô nghĩa. Thay vào đó, cần diễn đạt những điều quan trọng và cần thiết một cách ngắn gọn, tránh nói dài dòng và lạc đề.

Tuân Thủ Phương Châm Về Chất và Lượng

Hội thoại cần tuân thủ cả phương châm về chất và lượng. Phương châm về chất đảm bảo tính chính xác của thông tin và nhận định được trình bày. Bạn nên tránh nói những điều mà bạn không tin là đúng hoặc không có bằng chứng xác thực. Phương châm về lượng đảm bảo rằng bạn chỉ trình bày nội dung cần thiết và không nhắc lại những điều đã được nêu trước đó một cách vô ích.

Cách Nói Tránh Vi Phạm Phương Châm

Trong hội thoại, chúng ta cần tránh vi phạm phương châm thông qua những cách nói không chính xác hoặc không đáp ứng đúng yêu cầu giao tiếp. Dưới đây là một số ví dụ về những cách nói mà chúng ta nên tránh:

  • “Ăn đơm nói đặt”: nói theo cách vu khống, đặt điều hay bịa chuyện cho người khác.
  • “Ăn ốc nói mò”: nói không có căn cứ.
  • “Ăn không nói có”: nói theo cách vu khống hoặc bịa đặt.
  • “Cãi chày cãi cối”: cố tranh cãi mà không có lý lẽ thuyết phục.
  • “Khua môi múa mép”: nói ba hoa và khoác lác.
  • “Nói dơi nói chuột”: nói lăng nhăng linh tinh và không xác thực.
  • “Hứa hươu hứa vượn”: hứa hẹn lấy lòng nhưng không thực hiện.

Để có thể giao tiếp hiệu quả và chính xác, chúng ta cần tránh những cách nói và nội dung giao tiếp không đáp ứng phương châm về chất và lượng như đã được đề cập ở trên.

Hội thoại là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống. Bằng cách tuân thủ các phương châm hội thoại, chúng ta có thể giao tiếp hiệu quả và chính xác. Hãy áp dụng những nguyên tắc này trong cuộc sống hàng ngày của bạn để trở thành một người giao tiếp thành công.

About The Author