Một ngày đẹp trời, một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa. Ý định của anh là mua hoa để gửi tặng mẹ yêu thông qua dịch vụ bưu điện. Mẹ anh đang sinh sống xa trên một vùng đất cách với anh hơn trăm ki-lô-mét.

Anh bước ra khỏi xe và bất ngờ gặp một cô bé đang khóc lặng thầm bên vỉa hè. Anh tiến lại gần và hỏi cô bé tại sao cô đang khóc. Cô bé nức nở:

  • Cháu muốn mua tặng mẹ một bông hoa hồng, nhưng cháu chỉ có 75 xu mà một bông hồng lại có giá hai đô la.

Người đàn ông mỉm cười và nói:

  • Đừng khóc nữa! Chú sẽ mua cho cháu một bông.

Anh đã chọn mua một bông hồng tuyệt đẹp cho cô bé và đã đặt một bó hoa gửi tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện. Xong, anh hỏi cô bé có cần ông đưa đi nhờ xe về nhà không. Cô bé cảm ơn và chỉ dẫn anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ mới được đắp. Cô bé chỉ vào ngôi mộ và nói:

  • Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, cô bé nhẹ nhàng đặt bông hồng lên mộ của mẹ.

Ngay sau đó, người đàn ông quay lại cửa hàng hoa. Anh hủy bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hoa rất đẹp. Anh lái xe về nhà mẹ để trao tận tay bà bó hoa thắm thiết.

(Lấy cảm hứng từ Truyện đọc 4, NXB Giáo dục, 2006)

Câu hỏi 1, 2, 3 trang 15, 16

A) Mục đích người đàn ông khi dừng xe trước cửa hàng hoa là gì?

A. Mua hoa để tặng mẹ.
B. Mua hoa gửi tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện.
C. Hỏi han cô bé đang khóc bên vỉa hè.

B) Lý do cô bé đang khóc là gì?

A. Cô bé bị lạc mẹ.
B. Mẹ cô bé không mua cho cô một bông hồng.
C. Cô bé không đủ tiền mua một bông hồng tặng mẹ.

C) Người đàn ông đã làm gì để giúp cô bé?

A. Mua cho cô bé một bông hồng để tặng mẹ.
B. Chở cô bé đi tìm mẹ.
C. Giúp cô tìm đường về nhà.

D) Tại sao người đàn ông đã hủy bỏ dịch vụ gửi hoa và lái xe về nhà trao tận tay mẹ?

Lời giải chi tiết:

Người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa gửi tặng mẹ mình qua dịch vụ bưu điện.

Chọn đáp án: B

Cô bé khóc vì cô bé không đủ tiền mua một bông hồng tặng mẹ.

Chọn đáp án: C

Để giúp cô bé, người đàn ông đã mua cho cô một bông hồng và chở cô bé tới ngôi mộ của người mẹ mới mất.

Chọn đáp án: A

Người đàn ông đã hủy dịch vụ gửi hoa và lái xe về nhà trao tận tay mẹ của ông vì ông muốn trân trọng những giây phút được ở bên mẹ và làm những điều ý nghĩa khi mẹ còn sống.

About The Author