Là con người, chúng ta thường có xu hướng tồn tại trong thế giới của chính mình. Chúng ta dễ dàng trở nên ích kỷ, lo lắng về lợi ích cá nhân và chỉ tập trung vào ban thân mình. Tuy nhiên, câu chuyện về ngọn nến đã cho chúng ta một bài học quý giá về sự cống hiến và ý thức trong xã hội.

Ý nghĩa của câu chuyện

Ban đầu, ngọn nến cảm thấy vui sướng khi được cháy sáng. Nhưng khi nó bắt đầu tan chảy, ngọn nến nhận ra mình đang mất đi sự tỏa sáng của mình. Đó là câu chuyện về việc muốn tỏa sáng mà không muốn tan chảy.

Điều này phản ánh tính ích kỷ của con người, lo sợ rằng mình sẽ bị tổn thương hơn người khác và chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân. Thông qua câu chuyện này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần nhận thức đúng vị trí và vai trò của mình trong xã hội. Dù ở vị trí nào, chúng ta cần dùng toàn bộ khả năng của mình để trở thành người có ích cho xã hội. Chỉ khi làm như vậy, chúng ta mới không hối tiếc về cuộc sống của mình.

Nhìn từ cá nhân đến xã hội

Câu chuyện của ngọn nến phản ánh ý thức cá nhân trong quan hệ với cộng đồng, gia đình và xã hội. Chúng ta không thể sống tách biệt khỏi những mối quan hệ này, mà thay vào đó, chúng ta cần hòa nhập và hỗ trợ lẫn nhau.

Thói ích kỷ là một thói quen xấu và dễ mắc phải. Chúng ta cần có lòng can đảm và lòng nhân hậu để vượt lên trên thói ích kỷ cá nhân.

Tự khẳng định bản thân

Tự tỏa sáng và tự khẳng định bản thân là một nhu cầu hợp lý. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt rõ ràng giữa khát vọng tỏa sáng và tham vọng đánh bóng bản thân. Sự khẳng định bản thân không có nghĩa là chúng ta ích kỷ và chỉ quan tâm đến mình.

Mối quan hệ biện chứng giữa “cho” và “nhận”, “được” và “mất” là rất tinh tế. Khi chúng ta sống một cuộc sống cống hiến và vô tư, chúng ta sẽ nhận được nhiều hạnh phúc hơn.

Khi chúng ta chỉ sống cho riêng mình, chúng ta đang phê phán bản thân và bỏ lỡ những cơ hội để tạo sự khác biệt trong xã hội.

Hãy nhìn vào bản thân và suy nghĩ về việc chúng ta có thể làm gì để đóng góp cho xã hội. Hãy truyền cảm hứng và tạo sự thay đổi tích cực trong những mối quan hệ của chúng ta. Chỉ khi chúng ta sống theo tinh thần này, chúng ta mới thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống.

About The Author