Suy nghĩ về ý kiến: Cái đẹp trong nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống nhưng quan trọng và trực tiếp hơn cả là cái đẹp trong chính người nghệ sĩ.

suy-nghi-ve-y-kien-cai-dep-trong-nghe-thuat

Cái đẹp trong nghệ thuật không chỉ xuất phát từ cuộc sống, mà còn quan trọng và trực tiếp hơn trong chính người nghệ sĩ. Đó là ý kiến đáng để suy nghĩ và thảo luận.

1. Giải thích

  • Cái đẹp là một khía cạnh thuộc về mỹ học, mang những giá trị tích cực, bồi dưỡng và nâng cao tinh thần, nhận thức, trí tuệ và hành động của con người.
  • Cái đẹp trong nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống: nó xuất phát từ nguồn gốc của cái đẹp trong nghệ thuật và mối quan hệ chặt chẽ giữa nghệ thuật và cuộc sống.
  • Cái đẹp trong chính người nghệ sĩ: đại diện cho những giá trị tư tưởng, tâm hồn, nhận thức, thái độ và tài năng nghệ thuật.
  • Quan trọng và trực tiếp: nhấn mạnh vai trò của cái đẹp trong bản thân người sáng tạo.

Như vậy, ý kiến này khẳng định mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, cũng như vai trò quan trọng của người nghệ sĩ trong việc tạo ra cái đẹp trong tác phẩm nghệ thuật và thực hiện sứ mệnh cao quý của nhà văn.

2. Bình luận

  • Ý kiến trên là chính xác vì văn học thường phản ánh con người và cuộc sống theo quy luật của cái đẹp, nhằm thỏa mãn những tình cảm thẩm mỹ của con người. Cuộc sống chính là đối tượng thẩm mỹ của nghệ thuật từ xưa tới nay.
  • Quá trình sáng tạo là quá trình cá nhân, mang tính cá thể, chủ quan cao. Cuộc sống khi được lăng kính của nghệ sĩ chiếu rọi, liệu thông qua những hình ảnh khác nhau, người ta có thể nhìn thấy được tâm hồn người sáng tạo. Vì vậy, cái đẹp trong chính người nghệ sĩ trở nên quan trọng và trực tiếp hơn cả.
  • Như một nhà văn, tâm hồn và cảm xúc là nhân tố quan trọng hàng đầu. Chính những cảm xúc này mang đến cái đẹp cho tác phẩm và truyền đạt mỹ cảm cho người đọc. Ngoài ra, tư tưởng, thái độ, tình cảm đẹp cùng tài năng nghệ thuật cũng góp phần truyền tải cái đẹp của cuộc sống vào tác phẩm.

Để minh chứng cho ý kiến trên, nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: “Bài thơ anh anh làm một nửa mà thôi / Còn một nửa cho mùa thu làm lấy”. Mùa thu ở đây là hiện thực cuộc sống, mà nhà thơ ví như “Người làm vườn” vì phải tận tụy sống trong cuộc sống, trồng ngôn từ thành tác phẩm để làm sống lại lòng đọc giả.

Cái đẹp trong sáng tạo nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng quan trọng và trực tiếp hơn cả là cái đẹp trong chính người nghệ sĩ. Điều này nhấn mồi quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống, không chỉ qua mặt hình thức mà còn qua tâm hồn và cảm xúc của người nghệ sĩ. Cái đẹp này là những giá trị tư tưởng và phẩm chất, là sự nhạy bén và trưởng thành trong nhận thức, thái độ nghiêm túc đối với việc cầm bút cùng với tài năng nghệ thuật độc đáo, tạo nên tác phẩm hoàn hảo.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

About The Author