Cấu trúc đề thi THPT quốc gia 2019 đầy đủ các môn

Dưới đây là cấu trúc đề thi THPT quốc gia 2019 đầy đủ các môn giúp bạn ôn tập hiệu quả cho kỳ thi sắp tới.

1. Cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Văn

Môn Văn thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi THPT quốc gia môn Ngữ Văn thường gồm 2 phần là: Đọc hiểu và Làm văn.

Phần đọc hiểu:

Thường có một đoạn trích thuộc lĩnh vực xã hội và 4 câu hỏi đi kèm từng mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Phần làm văn:

Thường có 2 câu:

 • Câu 1 thường yêu cầu làm một bài nghị luận xã hội được rút ra từ phần Đọc hiểu với độ dài khoảng 200 chữ. Vấn đề được nêu trong câu hỏi đều là những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống.

 • Câu 2 chiếm nửa số điểm của toàn bài, là câu hỏi yêu cầu tạo lập văn bản nghị luận văn học, liên quan tới các tác phẩm văn học trong chương trình phổ thông (chủ yếu là lớp 12).

2. Cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Toán

Môn thi Toán gồm 50 câu, thí sinh làm trong 90 phút. Kỳ thi năm 2019, đề thi môn Toán có thể trải rộng kiến thức của cả lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

Phân tích chi tiết các chuyên đề:

 • Chuyên đề hàm số: là chuyên đề có số lượng câu hỏi lớn nhất trong đề thi (12 câu) và cũng là chuyên đề có nhiều câu hỏi khó nhất trong đề (3 câu vận dụng cao).

 • Chuyên đề mũ Logarit: Vẫn có dạng bài toán lãi suất trong đề, nhưng mức độ câu hỏi rất cơ bản không làm khó được thí sinh.

 • Chuyên đề số phức: Chuyên đề này không có thay đổi nhiều so với các đề thi năm 2018, các dạng bài đều quen thuộc với thí sinh.

 • Chuyên đề nguyên hàm – tích phân: Đề bài có 6 câu hỏi, trong đó câu hỏi khó nhất trong đề rơi vào dạng bài “tính diện tích hình phẳng” nhưng cho ở dạng hình vẽ.

 • Chuyên đề hình học Oxyz: Số lượng là 8 câu hỏi. Các câu hỏi thuộc phần nhận biết – thông hiểu quen thuộc, thí sinh có thể hoàn thành nhanh chóng.

 • Chuyên đề hình học không gian – tròn xoay: Số lượng câu hỏi là 8 câu, chiếm khoảng 15% câu hỏi trong đề.

 • Các chuyên đề khác: Những câu hỏi còn lại thuộc các chuyên đề tổ hợp – xác suất, cấp số cộng – cấp số nhân; phương trình – hệ phương trình – bất phương trình, chiếm khoảng 8% đến 10% số lượng câu hỏi trong đề.

3. Cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh

Đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh gồm 50 câu hỏi, làm bài trong 60 phút.

Những điểm chính của đề thi:

 • Đề thi vẫn chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 với 60% kiến thức cơ bản và 40% kiến thức nâng cao.
 • Những câu hỏi quen thuộc, dễ lấy điểm nằm ở các dạng bài: câu giao tiếp, ngữ âm, hoàn thành câu phần ngữ pháp, nối câu, tìm lỗi sai, câu đồng nghĩa.
 • Câu hỏi khó là phần từ vựng như tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa, các câu từ vựng trong phần hoàn thành câu và đọc hiểu.

4. Cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Lý

Thời gian làm bài thi môn Vật lý là 50 phút với 40 câu hỏi.

Cụ thể cấu trúc đề thi:

 • Chương I. Dao động cơ: 7 câu
 • Chương II. Sóng cơ và sóng âm: 5 câu
 • Chương III. Dòng điện xoay chiều: 7 câu
 • Chương IV. Dao động và sóng điện từ: 3 câu
 • Chương V. Sóng ánh sáng: 7 câu
 • Chương VI. Lượng tử ánh sáng: 2 câu
 • Chương VII. Hạt nhân nguyên tử: 5 câu
 • Vật lí 11: 4 câu

5. Cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Hóa

Tỉ lệ câu hỏi thuộc chương trình Hóa học 11 là 10 %, còn lại 90% là các câu hỏi thuộc chương trình lớp 12.

Các chuyên đề chính trong đề thi:

 • Chuyên đề Hóa học 11: Các câu hỏi thuộc chuyên đề này chủ yếu là bài tập tính toán với mức độ nhận biết – thông hiểu và vận dụng thấp.

 • Chuyên đề Hóa học 12: Các câu hỏi vận dụng cao để phân loại học sinh rơi vào các chuyên đề lớn như Este, lipit, tổng hợp hóa học vô cơ, tổng hợp hóa học hữu cơ, kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm và hợp chất.

6. Cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Sinh học

Số lượng kiến thức lớp 12 chiếm 85%, lớp 10 chiếm 5%, lớp 11 chiếm 10% trong đề thi.

Những chuyên đề chính trong đề thi:

 • Cơ chế di truyền và biến dị: Thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa về gen, mã di truyền, nhân đôi, đột biến gen…

 • Quy luật di truyền: Các câu hỏi trong chuyên đề này chủ yếu là bài tập tính toán, thí sinh cần học và luyện các bài tập về quy luật di truyền.

 • Di truyền người: Câu hỏi thuộc mức độ vận dụng cao thuộc dạng bài tập phả hệ.

7. Cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Sử

Đề thi tham khảo môn Lịch sử của Bộ GD&ĐT có tỉ lệ câu hỏi thuộc chương trình Lịch sử 11 là 12,5 %, Lịch sử 12 là 87,5%.

Chuyên đề trong đề thi:

 • Lịch sử thế giới: Bao gồm các chuyên đề như Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, Công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 -1941), Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên bang Nga (1991 -2000), Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản, Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh, Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh.

 • Lịch sử Việt Nam: Bao gồm các chuyên đề như Việt Nam từ 1858 – 1918, Việt Nam từ năm 1919 đến 1930, Việt Nam từ năm 1930 đến 1945, Việt Nam từ năm 1945 đến 1954, Việt Nam từ năm 1954 đến 1975, Việt Nam từ năm 1975 đến 2000.

8. Cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Địa

Đề thi tham khảo môn Địa lý của Bộ GD&ĐT có nội dung nằm trong chương trình Địa lý lớp 11 (10%) và lớp 12 (90%).

Các chuyên đề chính trong đề thi:

 • Địa lí Khu vực và Quốc gia: Thuộc chương trình lớp 11 ở mức độ thông hiểu và khá gần gũi với thí sinh.

 • Địa lí tự nhiên: Câu hỏi tập trung vào vấn đề vị trí địa lý, đặc điểm địa hình và bảo vệ đất ở đồng bằng.

 • Địa lí dân cư: Câu hỏi tập trung vào dân cư và đô thị hóa ở Việt Nam.

 • Địa lí ngành kinh tế: Các câu hỏi thuộc chuyên đề ngành nông nghiệp, thuỷ sản, du lịch, giao thông vận tải, biển đảo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

 • Địa lí vùng kinh tế: Câu hỏi trải đều ở các chuyên đề về các vùng kinh tế của cả nước và cả vấn đề vùng kinh tế trọng điểm.

9. Cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Giáo dục công dân

Đề thi tham khảo môn GDCD của Bộ GD&ĐT dễ hơn so với năm 2018. Các chuyên đề khó tập trung vào Thực hiện pháp luật, Công dân với các quyền tự do cơ bản và công dân với các quyền dân chủ, Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đề thi vẫn đảm bảo 70% câu hỏi dễ và trung bình để học sinh xét tốt nghiệp.

Nguồn: onthivan.vn

About The Author