Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Lớp 10

Chủ đề: Văn học

 • Bài “Ra-ma buộc tội” (trích “Ra-ma-ya-na – sử thi Ấn Độ): Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Bài “Tam đại con gà”: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Bài “Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa”: Bài ca dao 2, 3, 5. Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 4, 6).
 • Bài “Ca dao hài hước”: Bài ca dao 3, 4. Khuyến khích học sinh tự đọc (Chỉ dạy bài ca dao 1, 2).
 • Bài “Lời tiễn dặn” (trích “Tiễn dặn người yêu”): Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Đọc thêm:
  • “Vận nước (Quốc tộ)” của Thiền sư Pháp Thuận.
  • “Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng)” của Thiền sư Mãn Giác.
  • “Hứng trở về (Quy hứng)” của Nguyễn Trung Ngạn.
  • Thơ hai-cư của Ba-sô.
  • “Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu)” của Thôi Hiệu.
  • “Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)” của Vương Xương Linh.
  • “Khe chim kêu (Điểu minh giản)” của Vương Duy.
  • Tựa “Trích diễm thi tập” của Hoàng Đức Lương.
  • “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” (trích “Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba”) của Thân Nhân Trung.
  • “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn” (trích “Đại Việt sử kí toàn thư”) của Ngô Sĩ Liên.
  • “Thái sư Trần Thủ Độ” (trích “Đại Việt sử kí toàn thư”) của Ngô Sĩ Liên.
  • “Tào Tháo uống rượu luận anh hùng” (trích hồi 21 – “Tam quốc diễn nghĩa”) của La Quán Trung.
  • “Nỗi thương mình” (trích “Truyện Kiều”) của Nguyễn Du.
  • “Thề nguyền” (trích “Truyện Kiều”) của Nguyễn Du.

Chủ đề: Tiếng Việt

 • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt: Mục 1 (Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt), mục 2 (Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt). Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo). Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Luyện tập: bài tập 3. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Văn bản (tiếp theo). Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo). Khuyến khích học sinh tự đọc.

Lớp 11

Chủ đề: Văn học

 • Bài “Vào phủ chúa Trịnh” (trích “Thượng kinh kí sự”) của Lê Hữu Trác: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Đọc thêm:
  • “Khóc Dương Khuê” của Nguyễn Khuyến.
  • “Vịnh khoa thi Hương” của Trần Tế Xương.
 • Bài “Lẽ ghét thương” (trích “Truyện Lục Vân Tiên”) của Nguyễn Đình Chiểu: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Đọc thêm:
  • “Chạy giặc” của Nguyễn Đình Chiểu.
  • “Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca)” của Chu Mạnh Trinh.
 • Bài “Chiếu cầu hiền” của Ngô Thì Nhậm: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Đọc thêm:
  • “Xin lập khoa luật” (trích “Tế cấp bát điều”) của Nguyễn Trường Tộ.
  • “Cha con nghĩa nặng” (trích) của Hồ Biểu Chánh.
  • ““Vi hành” của Nguyễn Ái Quốc.
  • “Tinh thần thể dục” của Nguyễn Công Hoan.
  • “Lai Tân” của Hồ Chí Minh.
  • “Nhớ đồng” của Tố Hữu.
  • “Chiều xuân” của Anh Thơ.
  • “Tương tư” của Nguyễn Bính.
  • “Bài thơ số 28” (trong tập “Người làm vườn”) của R.Ta-go.
  • “Người cầm quyền khôi phục uy quyền” (Trích “Những người khốn khổ”) của V. Huy-gô.
  • “Về luân lí xã hội ở nước ta” (trích “Đạo đức và luân lí Đông Tây”) của Phan Châu Trinh.
  • “Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác” của Phri-đrích Ăng-ghen.

Chủ đề: Tiếng Việt

 • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo): Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự học.
 • Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.

Lớp 12

Chủ đề: Văn học

 • Bài “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” của Phạm Văn Đồng: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Đọc thêm:
  • “Mấy ý nghĩ về thơ” (trích) của Nguyễn Đình Thi.
  • “Đô-xtôi-ép-xki” (trích) của Xtê-phan Xvai-gơ.
 • Bài “Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 – 12 – 2003” của Cô-phi An-nan: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Luật thơ (tiếp theo): Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Đọc thêm:
  • “Dọn về làng” của Nông Quốc Chấn.
  • “Tiếng hát con tàu” của Chế Lan Viên.
  • “Đò Lèn” của Nguyễn Duy.

Chủ đề: Tiếng Việt

 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt: Luyện tập. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo): Luyện tập. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Nhân vật giao tiếp: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Thực hành một số phép tu từ ngữ âm: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Thực hành một số phép tu từ cú pháp: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.

Chủ đề: Làm văn

 • Văn bản tổng kết: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.
 • Phát biểu tự do: Cả bài. Khuyến khích học sinh tự đọc.

Chủ đề tích hợp

 • “Người lái đò Sông Đà” (trích) của Nguyễn Tuân.
 • “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” (trích) của Hoàng Phủ Ngọc Tường.
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận.
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

Chủ đề tích hợp

 • “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành.
 • “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi.
 • Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

About The Author