Nghị luận – Sức mạnh thuyết phục

Nghị luận, một phương pháp văn bản tồn tại với mục đích thuyết phục, đã tồn tại từ lâu đời. Nghị luận có thể bàn về nhiều đối tượng khác nhau như tác phẩm văn học, đời sống, chính trị, và xã hội. Với những lý lẽ và dẫn chứng có tính thuyết phục, nghị luận cung cấp một góc nhìn mới và tâm huyết của người viết đến người đọc.

Văn nghị luận – Lời tâm huyết được truyền tải

Văn nghị luận là một dạng viết mà người viết sử dụng các lý lẽ và dẫn chứng để lập luận và đưa ra luận điểm của mình. Với cách viết này, người viết mong muốn giúp người đọc hiểu và tán thưởng ý kiến của mình.

Đặc điểm của văn nghị luận

Mỗi bài văn nghị luận đều phải có luận điểm, luận cứ và lập luận.

 • Luận điểm thể hiện ý kiến và quan điểm của người viết. Mỗi luận điểm được bày tỏ bằng phán đoán và được sáng tỏ bằng những lý lẽ và dẫn chứng thích hợp.

 • Luận cứ là các dẫn chứng và lý lẽ hỗ trợ cho luận điểm.

 • Lập luận là cách người viết sử dụng lý lẽ và dẫn chứng để thể hiện tính thuyết phục của mình.

Bố cục của một bài văn nghị luận

Bài văn nghị luận cũng có bố cục nhất định.

 • Đặt vấn đề: Giới thiệu vấn đề và tầm quan trọng của nó. Nêu rõ luận điểm cần giải quyết.

 • Giải quyết vấn đề: Triển khai các luận điểm, sử dụng lý lẽ và dẫn chứng để thuyết phục người đọc theo quan điểm đã trình bày.

 • Kết thúc vấn đề: Khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề đã nêu.

Với từng vấn đề khác nhau, người viết có thể sắp xếp bố cục một cách linh hoạt nhưng vẫn phải tuân thủ các quy tắc cơ bản.

Các dạng văn nghị luận thường gặp

Nghị luận văn học

Nghị luận văn học là việc bình luận về các vấn đề liên quan đến một tác phẩm văn học. Có thể nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ hoặc nghị luận về tác phẩm văn xuôi.

 • Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ: Nhận xét và đánh giá về nội dung, tính nghệ thuật của đoạn thơ hoặc bài thơ đó.

 • Nghị luận về tác phẩm văn xuôi: Nhận xét và đánh giá về các nhân vật trong tác phẩm.

Về nội dung, phân tích tác phẩm và giá trị của nó là quan trọng. Về hình thức, bố cục phải rõ ràng và lời văn phải chính xác và gợi cảm.

Nghị luận xã hội

Nghị luận xã hội đề cập đến những vấn đề trong xã hội, bao gồm cả vấn đề về thiên nhiên và môi trường.

 • Nghị luận về một sự việc, hiện tượng: Bàn về một hiện tượng có ý nghĩa đối với đời sống và có thể đáng khen hoặc đáng chê.

 • Nghị luận về vấn đề tư tưởng, đạo lý: Phê phán những thứ gây suy đồi đạo đức, lối sống và tư tưởng của một số bộ phận trong xã hội.

Với nội dung, phân tích các vấn đề và đưa ra quan điểm thông qua giải thích, so sánh, và đối chiếu. Về hình thức, bài viết phải có bố cục mạch lạc, luận điểm rõ ràng, và lời văn chính xác.

Các thao tác lập luận trong văn nghị luận

Các thao tác lập luận gồm giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận, so sánh, và bác bỏ.

 • Thao tác giải thích: Giải thích từ ngữ, khái niệm khó, nghĩa đen và nghĩa bóng của từ.

 • Thao tác phân tích: Khám phá chức năng biểu hiện của các chi tiết, sử dụng phép liên tưởng để mở rộng ý nghĩa, và các phương pháp phân tích thông thường như chia nhỏ đối tượng, phân loại đối tượng, liên hệ và đối chiếu.

 • Thao tác chứng minh: Đưa ra lí lẽ trước và chọn dẫn chứng, sau đó phân tích dẫn chứng để thuyết phục hơn.

 • Thao tác bình luận: Đưa ra nhận định và đánh giá vấn đề, bao gồm lập trường và tiêu chí đánh giá.

 • Thao tác so sánh: Xác định đối tượng, chỉ ra điểm giống và khác biệt giữa các đối tượng, và xác định giá trị cụ thể của chúng.

 • Thao tác bác bỏ: Bác bỏ một ý kiến sai bằng cách bác bỏ luận điểm, luận cứ, và lập luận.

Các bài văn nghị luận xã hội

 1. Suy nghĩ về thành công và thất bại trong tìm kiếm giá trị cao đẹp của cuộc sống con người.
 2. Sự thành công đến chỉ khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân.
 3. Mỗi con vật sinh ra đã là tất cả những gì nó có, chỉ có con người mang trong mình tiềm năng vô hạn và tự do để trở thành chính mình.
 4. Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
 5. Quan điểm: Hành động là căn bản của đức hạn.

Tất cả những bài văn nghị luận trên đều có thể truyền đạt văn hóa, tri thức và sự thuyết phục.

About The Author