Sự lắng nghe là một trong những kỹ năng cơ bản, nhưng lại rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng này không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn người khác, mà còn giúp chúng ta xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Hãy cùng nhau khám phá ý nghĩa của sự lắng nghe và cách áp dụng nó trong cuộc sống!

Sự lắng nghe là gì?

Lắng nghe không chỉ đơn giản là việc nghe những tiếng nói xung quanh, mà còn là khả năng tạo ra sự tương tác thấu đáo và

About The Author