Dàn ý bài văn nghị luận xã hội: Các dạng bài phổ biến

Article

Lập dàn ý bài văn nghị luận xã hội là một bước quan trọng để hoàn thiện bài viết của bạn một cách đầy đủ và chi tiết. Tuy nhiên, việc này có thể gây khó khăn đối với nhiều học sinh. Vì vậy, Báo Song Ngữ sẽ chia sẻ với bạn những dàn ý bài văn nghị luận về xã hội hay nhất để giúp bạn thành công trong việc viết bài. Hãy cùng theo dõi nhé!

Dạng 1: Bàn về một tư tưởng, đạo lý

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý là dạng bài viết nhằm bàn về các vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, quan điểm nhân sinh. Vấn đề này có thể là về nhận thức, về tâm hồn nhân cách, về quan hệ gia đình xã hội, cách ứng xử hay lối sống của con người trong xã hội…

Mở bài

Trình bày vấn đề tư tưởng, đạo lý cần bàn luận và mở ra hướng giải quyết cho vấn đề đó.

Thân bài

 • Luận điểm 1: Giải thích về tư tưởng, đạo lý cần bàn luận. Giải thích rõ nội dung, tư tưởng đạo lý, đồng thời giải thích các thuật ngữ, nghĩa đen, nghĩa bóng (nếu có). Rút ra ý nghĩa chung của tư tưởng, đạo lý.

Lưu ý: Bám sát vào tư tưởng, đạo lý mà đề bài yêu cầu, tránh những suy nghĩ tùy tiện và chủ quan. Đi từ yếu tố nhỏ đến yếu tố lớn: giải thích từ ngữ, hình ảnh trước rồi mới khái quát ý nghĩa của toàn bộ tư tưởng, đạo lý.

 • Luận điểm 2: Phân tích và chứng minh tư tưởng, đạo lý. Nêu ra mặt đúng của tư tưởng, đạo lý đó. Sử dụng lý lẽ, chứng cứ xảy ra trong xã hội thực tế để chứng minh. Chỉ ra tầm quan trọng, tác dụng của tư tưởng, đạo lý đối với đời sống văn hóa xã hội.

 • Luận điểm 3: Bình luận mở rộng vấn đề. Bác bỏ những biểu hiện sai lệch có liên quan đến tư tưởng, đạo lý đó. Đưa ra chứng cứ minh hoạ, những tấm gương có thật trong đời sống.

 • Luận điểm 4: Rút ra bài học và hành động. Đưa ra kết luận đúng để thuyết phục độc giả và áp dụng đạo lý, tư tưởng đó vào thực tiễn đời sống.

Kết bài

 • Đánh giá khái quát về ý nghĩa tư tưởng, đạo lý nghị luận.
 • Mở ra hướng suy nghĩ mới và mong muốn bản thân.

Dạng 2: Bàn về một hiện tượng trong đời sống

Nghị luận về một hiện tượng trong đời sống là dạng bài viết nhằm bàn về một hiện tượng đang diễn ra trong thực tế đời sống xã hội, vấn đề mang tính chất thời sự, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Article

Mở bài

Giới thiệu về hiện tượng đời sống mà đề bài đưa ra.

Thân bài

 • Luận điểm 1: Trình bày sơ qua về hiện tượng đời sống, làm rõ từ ngữ, hình ảnh, khái niệm trong hiện tượng đó.

 • Luận điểm 2: Nêu thực trạng hiện tượng đó và những ảnh hưởng của nó tới đời sống xã hội. Thực tế nó đang diễn ra như thế nào, ảnh hưởng ra sao tới đời sống và thái độ của xã hội đối với vấn đề đó. Liên hệ thực tế tại địa phương nơi mình sinh sống, đưa ra những dẫn chứng sắc bén, thuyết phục để tăng tính cấp thiết phải giải quyết vấn đề.

 • Luận điểm 3: Lý giải nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó: chủ quan, khách quan, do con người, do tự nhiên… để đề xuất phương hướng giải quyết phù hợp.

 • Luận điểm 4: Đề xuất giải pháp để giải quyết hiện tượng đó, chỉ rõ việc cần làm, cách thực hiện và cần sự phối hợp của những ai.

Kết bài

 • Khái quát lại hiện tượng đời sống đó.
 • Thái độ, suy nghĩ của bản thân về hiện tượng đang đề cập đến.

Dạng 3: Bàn về một vấn đề trong tác phẩm

Nghị luận về một vấn đề trong tác phẩm là dạng bài viết nhằm bàn về một ý nghĩa sâu sắc nào đó đặt ra trong tác phẩm văn học.

Mở bài

 • Dẫn dắt, giới thiệu về vấn đề xã hội mà tác phẩm thể hiện.
 • Mở ra hướng giải quyết vấn đề.

Thân bài

 • Luận điểm 1: Giới thiệu đôi nét về tác phẩm: tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận trong tác phẩm.

 • Luận điểm 2: Bàn luận về vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm. Vấn đề đó là gì, thể hiện như thế nào trong tác phẩm. Rút ra vấn đề có ý nghĩa xã hội để bàn bạc.

 • Luận điểm 3: Đưa ra các dẫn chứng chứng minh về vấn đề được rút ra, đồng thời khẳng định ý nghĩa của vấn đề trong việc tạo nên giá trị của tác phẩm.

 • Luận điểm 4: Rút ra bài học nhận thức và hành động trong cuộc sống. Bài học rút ra từ chính vấn đề xã hội được đặt ra trong tác phẩm: một về hành động và một về nhận thức.

Kết bài

 • Đánh giá khái quát, ngắn gọn vấn đề xã hội trong tác phẩm.
 • Phát triển, liên tưởng và mở rộng vấn đề.

Mong rằng với những dàn ý trên, bạn sẽ tự tin hoàn thiện bài làm của mình một cách xuất sắc, đạt được điểm số cao nhất. Chúc bạn học tốt và thành công!

About The Author