image

Muốn biến ước mơ thành hiện thực, ta cần kiên trì, nhẫn nại, và có ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn. Đó là những đức tính quan trọng dẫn đến thành công.

Có công mài sắt có ngày nên kim

Cuốn sách “Sự giàu đẹp của tiếng Việt” giúp ta nhận thức rõ về sự hài hòa và đẹp đẽ của tiếng Việt. Tiếng Việt có hệ thống nguyên âm và phụ âm phong phú, đồng thời cũng mang đến âm hưởng và nhịp điệu hài hòa. Với 6 thanh điệu khác nhau, tiếng Việt có khả năng thể hiện những cảm xúc và tạo hình ảnh ngôn ngữ. Đồng thời, tiếng Việt cũng có khả năng sáng tạo từ ngữ mới phù hợp với sự phát triển của xã hội, ví dụ như những từ ngữ hiện đại trong lĩnh vực tin học. Tiếng Việt còn có cú pháp tự nhiên, yêu cầu sự hài hòa và cân xứng trong diễn đạt. Ngoài ra, tiếng Việt còn có khả năng Việt hóa từ ngữ và cách nói của dân tộc anh em để thắp lên tình cảm và tâm hồn người Việt.

Kiên trì và nhẫn nại – chìa khóa của thành công

Công việc gì nhỏ nhất cũng đòi hỏi kiên trì và nhẫn nại để vượt qua thử thách và đạt được thành công. Kiên trì và nhẫn nại là chìa khóa để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ví dụ, người ta đã truyền thống dựng nước và giữ nước từ xa xưa, những người vượt khó học giỏi và những người chiến đấu với số phận bất hạnh đều là những tấm gương rõ ràng cho sự kiên trì và nhẫn nại trong cuộc sống.

Kết luận

Đức tính kiên trì và nhẫn nại là mẹ của thành công. Chúng ta nên rút ra bài học từ những người thành công, áp dụng trong cuộc sống học tập và lao động.

About The Author