Sở GD&ĐT Cà Mau đề thi Học kì II, năm học 2018-2019
Trường THPT Phan Ngọc Hiển môn Ngữ văn khối 10
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng.

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.

Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?

(Câu 1). Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?

(Câu 2). Xác định và nêu tác dụng của 02 biện pháp tu từ trong 02 câu thơ:
Tôi hoảng sợ, ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh.

(Câu 3). Trong bài thơ, chữ “quả” xuất hiện nhiều lần. Chữ “quả” ở dòng nào mang ý nghĩa tả thực? Chữ “quả” ở dòng nào mang ý nghĩa biểu tượng? Hãy chỉ ra ý nghĩa biểu tượng đó?

(Câu 4). Nêu nội dung chính của bài thơ?

II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)

(Câu 1). Từ bài thơ “Mẹ và Quả” của Nguyễn Khoa Điềm, hãy viết đoạn văn ngắn (200 chữ) trình bày suy nghĩ về tình mẫu tử.

(Câu 2). Phân tích diễn biến tâm trạng của Thúy Kiều trong đoạn thơ sau:

“Chiếc vành với bức tờ mây,
Duyên này thì giữ, vật này của chung.
Dù em nên vợ nên chồng,
Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.
Mất người còn chút của tin,
Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
Mai sau dù có bao giờ,
Đốt lò hương ấy so tơ phím này.
Trông ra ngọn cỏ lá cây,
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.
Hồn còn mang nặng lời thề,
Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai.
Dạ đài cách mặt khuất lời,
Rưới xin giọt nước cho người thác oan.” (Trao duyên – trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)

– Hết –

About The Author