Trong bài thi học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn tại trường THCS Mỹ Đức, An Lão năm học 2017 – 2018, một đề thi đã được ra. Đề thi này nhằm giúp các bạn học sinh lớp 7 ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kì 2 sắp tới. Hãy cùng tìm hiểu về nội dung của đề thi này nhé!

Đọc – Hiểu (4đ)

Đoạn văn trích trong đề thi là một trích đoạn đáng tự hào về tinh thần yêu nước của dân ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc của chúng ta bị xâm lăng, tinh thần yêu nước luôn sôi nổi. Đó đã trở thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, chống lại mọi sự nguy hiểm và khó khăn, đánh bại lũ bán nước và lũ cướp nước.

Đề thi đặt ra một số câu hỏi để kiểm tra hiểu biết của các bạn về đoạn văn trên:

Câu 1:

Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào?
A. Ý nghĩa văn chương
B. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
C. Sự giàu đẹp của Tiếng Việt
D. Đức tính giản dị của Bác Hồ.

Câu 2:

Tác giả của đoạn văn trên là ai?
A. Phạm Văn Đồng
B. Hoài Thanh
C. Hồ Chí Minh
D. Minh Hương

Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì?
A. Miêu tả
B. Tự sự
C. Nghị luận
D. Biểu cảm kết hợp với tự sự

Câu 4:

Văn bản chứa đoạn trích trên được viết vào thời gian nào?
A. Tháng 1 năm 1951
B. Tháng 2 năm 1951
C. Tháng 3 năm 1951
D. Tháng 4 năm 1951

Câu 5 (0,5đ):

Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.

Câu 6 (1,0đ):

Xác định trạng ngữ trong câu văn: “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.” Nêu công dụng của trạng ngữ đó trong câu.

Câu 7 (1,5đ):

Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 6 câu) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề gợi ra từ đoạn trích trên.

Làm văn (6đ)

Phần này yêu cầu các bạn giải thích câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” và viết một đoạn văn nghị luận để trình bày suy nghĩ của mình về câu tục ngữ này.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn trường THCS Mỹ Đức, An Lão năm học 2017 – 2018

Đề thi cũng đưa ra đáp án cho phần Đọc – Hiểu và Làm văn để các bạn tham khảo.

Nội dung chi tiết của đề thi

Để biết thông tin chi tiết và tải tài liệu đề thi, các bạn có thể xem các liên kết sau:

  • Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 – 2018
  • Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 – 2018
  • Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 – 2018

Hy vọng rằng đề thi này sẽ giúp các bạn học sinh lớp 7 ôn tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công!

About The Author