Học kỳ 1 là thời điểm quan trọng trong năm học của các em học sinh lớp 6. Để giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới, bộ đề thi giữa kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2023 – 2024 đã được thực hiện. Bộ đề bao gồm 12 đề thi giữa kỳ 1, được biên soạn theo chương trình mới. Đây là tài liệu hữu ích giúp thầy cô trong việc xây dựng đề thi và các em học sinh ôn tập để đạt được kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh 6 năm 2023 – 2024

PART A. LISTENING (2 PTS)

I. Janet, một học sinh tại Trường Palmer ở Mỹ, đang nói về trường học của mình. Hãy lắng nghe và chọn câu trả lời đúng. (1pt)

 1. Giáo viên yêu thích của Janet là giáo viên môn học nào?
  A. môn Toán B. môn Khoa học

 2. Hôm nay Janet đang mặc đồng phục hay không?
  A. Có B. Không

 3. Janet học môn Tiếng Anh mấy giờ mỗi tuần?
  A. Tiếng Anh B. Tiếng Việt

 4. Janet thường làm bài tập về nhà ở đâu?
  A. Ở thư viện B. Ở nhà

II. Lắng nghe bài nói. Điền vào chỗ trống với từ/ con số bạn nghe được. (1pt)

 1. Mi và Lan đang học trong lớp __.

 2. Lan có tóc __ và một __ nhỏ.

 3. Lan là một cô gái ____.

 4. Tóc của Chi dài và đen, và mũi của cô ta là __.

PART B. VOCABULARY AND GRAMMAR (3.0 pts)

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (0,5pt)

 1. A. nón B. bút C. mèo D. sách

 2. A. mẹ B. em trai C. làm D. đến

II. Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D (1,5pts)

 1. Hoa thường ___ sau giờ học.
  A. đang nhảy dây B. nhảy dây C. nhảy dây D. đang nhảy dây

 2. Lắng nghe! Họ __ trong phòng học.
  A. đang hát B. đang hát C. hát D. hát

 3. Tôi làm bài tập ____ hàng buổi chiều.
  A. của họ B. của mình C. của cô D. của tôi

 4. Sau giờ học, Lan ___.
  A. nghe nhạc B. nghe nhạc C. nghe nhạc D. nghe nhạc

 5. Chúng tôi sống ____ nông thôn.
  A. gần B. ở C. trong D. trên

 6. Trạm cảnh sát ở __ nhà hàng.
  A. đối diện B. gần C. kế tiếp D. trước

III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. (1 pts)

 1. Chúng ta không thể ra ngoài vì nó ____ (mưa).

 2. Mỗi ngày bạn ____ (ăn) bữa sáng lúc mấy giờ?

 3. __ (có) một cái đèn, một cái máy tính và một số quyển sách trên bàn của tôi.

 4. Con chó của tôi __ (thích) cái giường của tôi lắm. Nó đang ngủ trên đó bây giờ.

PART C. READING (3.0 pts)

I. Đọc đoạn văn sau đó chọn câu trả lời A, B, C hoặc D để điền vào mỗi chỗ trống. (1p)

Bà nội tôi là người bạn tốt nhất của tôi. Bà 68 tuổi. Bà (1) __ với gia đình tôi. Bà từng là giáo viên Toán (2) __ trường trung học. Bà thích thức dậy sớm và tưới hoa trong sân vườn của chúng tôi. Bà thường giúp tôi làm bài tập. Vào buổi tối, bà kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị. Bà cũng lắng nghe tôi khi tôi buồn. Tôi yêu bà nội rất nhiều.

 1. A. sống B. làm việc C. làm D. học

 2. A. tại B. ở C. vào D. trên

II. Đọc đoạn văn sau đó trả lời các câu hỏi. (2pts)

About The Author