Bộ đề ôn thi học kì 2 Văn 8 là tài liệu bổ ích giúp các em học sinh làm quen với từng dạng bài, dạng câu hỏi hay những chủ đề quan trọng môn Ngữ văn lớp 8.

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Văn 8 năm 2022 – 2023

  • Đề ôn thi học kì 2 Văn 8 – Đề 1
  • Đề ôn thi học kì 2 Văn 8 – Đề 2
  • Đề ôn thi học kì 2 Văn 8 – Đề 3
  • Đề kiểm tra học kì 2 Văn 8 – Đề 4
  • Đề ôn thi cuối kì 2 Văn 8 – Đề 5
  • Một số đề tự luyện thi học kì 2 Văn 8

Đề ôn thi học kì 2 Văn 8 – Đề 1

Đề thi học kì 2 Văn 8

Phần I: Đọc-Hiểu (3 điểm)

Đoạn văn trích từ tác phẩm “Người nghĩa sĩ” của Tản Đà.

Câu 1: Tác phẩm được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?

Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn.

Câu 3: Biến pháp tu từ trong câu “Biết bao hứng thú khác nhau tập hợp được nhờ cách ngao du thú vị ấy, không kể sức khỏe được tăng cường, tính khí trở nên vui vẻ” là gì?

Câu 4: Nêu mục đích của việc sắp xếp trật tự từ in đậm trong câu trên.

Câu 5: Qua đoạn văn, tác giả nhấn mạnh điểm gì về việc đi du lịch?

**Phần II

About The Author