Để chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 lớp 7 sắp tới, mời các em học sinh tham khảo Bộ 6 đề thi học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm học 2021-2022 do VnDoc sưu tầm và tổng hợp sau đây. Bộ đề kiểm tra Văn 7 học kỳ 2 bao gồm 6 đề thi khác nhau có đáp án đi kèm, là tài liệu hay cho các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho bài thi chính thức sắp tới đạt kết quả cao.

1. Đề thi cuối học kỳ 2 lớp 7 môn Ngữ Văn Số 1

Phần I: Phần đọc – hiểu (3,0 điểm):

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới

Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi nắng dầm sương,
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

Câu 1: (0,5 điểm) Bài ca dao trên viết theo thể thơ nào?

Câu 2: (0,5 điểm) Xác định thành ngữ có trong bài ca dao trên

Câu 3: (1 điểm) Chỉ ra hai biện pháp tu từ nổi bật trong bài ca dao trên và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ đó

Câu 4: (1 điểm) Bài ca dao trên gợi cho người đọc tình cảm gì?

Phần II. Tạo lập văn bản (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Từ tình cảm của nhân vật trữ tình trong văn bản trên, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 7 – 12 dòng) trình bày tình cảm của em đối với quê hương.

Câu 2. (5 điểm) Giải thích câu nói: “Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người.”

2. Đề thi cuối học kỳ 2 lớp 7 môn Ngữ Văn Số 2

Ma trận đề thi

| Mức độ | Tên | Chủ đề | Nhận biết | Thông | Vận dụng | Cộng | Vận dụng | Vận dụng cao | Tổng |
|———–|———————|—————–|———–|—————|————-|————–|—————|——–|
| I. Đọc – hiểu | Ngữ liệu | Một đoạn trích văn bản nghệ thuật/ Văn bản thông tin | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| II. Làm văn | – | – | 1 | 10 | 1 | 10 | 14 | 100 |
| III. Từ vựng – ngữ pháp | – | – | 2 | 20 | 3 | 30 | 40 | 100 |
| IV. Tự luận | – | – | | | | | | |
| | Tổng | – | 5 | 30 | 6 | 44 | 55 | 100 |

Đáp án Đề thi học kỳ 2 lớp 7 môn Ngữ Văn:

Phần I

Câu 1: Thể thơ: Lục bát

Câu 2: Thành ngữ: dãi nắng dầm sương

Câu 3:

  • Hai biện pháp tu từ nổi bật: Điệp ngữ và liệt kê.
  • Tác dụng:
    • Điệp ngữ “nhớ”: nhấn mạnh nỗi nhớ da diết, triền miên khôn nguôi của người xa quê.
    • Liệt kê: “quê nhà, rau muống, cà dầm tương, ai dãi nắng dầm sương, ai tát nước bên đường”: thể hiện nỗi nhớ từ trừu tượng đến cụ thể về quê hương.

Câu 4: Văn bản gợi cho người đọc về tình yêu quê hương đất nước.

Phần II

Câu 1: Em viết một đoạn văn ngắn để diễn đạt tình cảm của em đối với quê hương.

Câu 2: Giải thích câu nói: “Sách là ngọn đèn bất diệt của trí tuệ con người.”

Phần III

Câu 1: a, Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc.
b, Đêm, thành phố lên đèn như sao sa.

Câu 2: a, Chúng em học giỏi khiến cha mẹ và thầy cô rất vui lòng. Cụm C-V “cha mẹ và thầy cô rất vui lòng”làm phụ ngữ cho động từ “khiến”.
b, Tôi đi học bằng chiếc xe đạp mà bố mẹ thưởng cho tôi. Cụm C-V “bố mẹ thưởng cho tôi” làm vị ngữ.

About The Author