Học kì 2 đang đến gần, quý thầy cô giáo và phụ huynh đang tìm kiếm đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 năm 2022 – 2023. Đừng lo lắng, bạn đã đến đúng nơi! Bài viết này sẽ mang đến cho bạn bộ đề thi học kì 2 Ngữ văn 9 năm 2022 – 2023 gồm 8 đề thi chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 năm 2022 – 2023

 • Đề thi Ngữ văn cuối kì 2 lớp 9 – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 2 Ngữ văn 9 – Đề 2

Đề thi Ngữ văn cuối kì 2 lớp 9 – Đề 1

Phần đọc hiểu: (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu ở phía dưới:
“Và tôi đem câu chuyện này kể lại với cha. Cha tôi cười, nói: “Câu nói này cha đã nghe lâu rồi. Hồi anh B con ở xóm trên đây ra làm nhà in cho ông T ở Quảng Nam. Ông T thấy anh B nhà nghèo mà cũng đi học, ổng nói: “Mày mà học hành gì, theo xách dép cho thằng C tao. Bao giờ đi thi nói nó thi giùm cho!”. Anh B con không nói không rằng. Anh cố gắng học. Kỳ thi tú tài anh B đậu còn anh C con ổng trượt mất. Bây giờ anh B con làm thầy giáo, còn anh T không biết làm gì ngoài đó? Sự đời là vậy đó con. Thôi con ráng học cho thật giỏi!…”

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt.
Câu 2: Chỉ rõ hai phép liên kết về hình thức.
Câu 3: Em có đồng ý với câu nói: “Ở đời không có một nghề nào là tầm thường”. Vì sao?
Câu 4: Cho biết thông điệp của đoạn trích.

Làm văn (7,0 điểm)

Câu 1: Viết đoạn văn nghị luận (từ 7 đến 10 câu) trình bày suy nghĩ của em được gợi ra từ mẩu chuyện trên.
Câu 2: Cảm nhận khổ thơ thứ hai bài “Nói với con” của nhà thơ Y Phương.

Đáp án đề thi học kì 2 Văn 9

Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Câu 1: Đúng
Câu 2: Đúng
Câu 3: Đúng
Câu 4: Đúng

Phần II. Làm văn (7,0 điểm)
Câu 1: Đạt 2,0 điểm
Câu 2: Đạt 5,0 điểm

Ma trận đề thi học kì 2 Ngữ văn 9

Nội dungMức độ cần đạtTổng số
Nhận biết12
Thông hiểu22
Vận dụng31
Vận dụng cao41
Tổng10,0 điểm6

Đề thi cuối học kì 2 Ngữ văn 9 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối kì 2 Văn 9

I. Đọc hiểu (3,0 điểm)
Câu 1: Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi
“Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như đất cày , như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ
Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm , dấu ngã chênh vênh”

 • Câu 1a: Văn bản trên thuộc thể thơ nào? Nêu phương thức biểu đạt của đoạn thơ (0,5 điểm).
 • Câu 1b: Chỉ ra và phân tích biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong văn bản (1 điểm).
 • Câu 1c: Văn bản thể hiện thái độ, tình cảm gì của tác giả đối với tiếng Việt (0,5 điểm).
  Câu 2: Phát hiện và sửa chữa lỗi về phép liên kết câu trong đoạn văn sau.
  Câu 3: Phần Làm văn (7,0 điểm)
  Câu 3a: Viết một đoạn văn (khoảng 10 – 12 dòng) bàn về một thói quen xấu cần phải được thay đổi trong giới trẻ ngày nay.
  Câu 3b: Cảm nhận khát vọng sống đẹp của nhà thơ trong hai khổ thơ sau:
  “Ta làm con chim hót
  Ta làm một cành hoa
  Ta nhập vào hòa ca
  Một nốt trầm xao xuyến
  Một mùa xuân nho nhỏ
  Lặng lẽ dâng cho đời
  Dù là tuổi hai mươi
  Dù là khi tóc bạc”

About The Author