Việc học văn không chỉ đơn thuần là đọc một đoạn văn bản, mà nó còn mang trong mình những ý nghĩa sâu sắc tiềm ẩn. Để hiểu được ý nghĩa đó, chúng ta phải tìm kiếm, khám phá và cảm nhận. Văn học là một “trò chơi” thú vị, nơi ta phải đi tìm, nhìn nhận ý nghĩa của tác phẩm. Văn học giống như một cuộc hành trình, ta luôn muốn tìm hiểu và khám phá.

Tìm hiểu ý nghĩa của Văn học:

Để nắm bắt ý nghĩa của văn học, chúng ta có thể sử dụng nhiều phương pháp và lý thuyết như phân tích cấu trúc, sử dụng hình ảnh, giải mã tác phẩm. Tất cả những phương pháp này chỉ là phụ trợ, chứ không thể thay thế việc đọc văn. Đọc văn học là trải qua văn bản để hiểu về cuộc sống, để khám phá ý nghĩa của tác phẩm. Đọc văn là một cuộc đi tìm ý nghĩa nhân sinh thông qua tác phẩm văn học.

Ý nghĩa của tác phẩm văn học:

Văn học không chỉ tồn tại trong văn bản, mà còn trong mối liên hệ với cuộc sống. Để hiểu văn học, chúng ta cần tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, tâm lý…không chỉ giới hạn trong văn bản. Ý nghĩa của văn học không ngừng biến đổi, phụ thuộc vào mối liên hệ với các tác phẩm khác. Vì vậy, cuộc đi tìm ý nghĩa không bao giờ kết thúc. Tác phẩm văn học có nhiều tầng nghĩa, đa nghĩa, không thể dễ dàng tóm lược thành một câu nhận định. Mỗi lần đọc, mỗi cách đọc chỉ là một chặng trên con đường khám phá tác phẩm. Với lý thuyết tiếp nhận và quan niệm mới về tác phẩm văn học, việc đọc văn trở nên phong phú và thú vị hơn. Mọi người đều có cơ hội bình đẳng trong trò chơi tìm hiểu ý nghĩa và tình yêu với văn học.

Văn học và vai trò của người đọc:

Văn học là một hiện tượng có quy luật riêng. Thưởng thức văn học cũng có quy luật. Người đọc không có quyền tự do tuyệt đối, mà phải tuân thủ cấu trúc của văn bản. Giống như người ca sĩ hát theo bản nhạc của nhạc sĩ, người đọc văn học cũng phải cảm nhận tác phẩm theo cung bậc của văn bản. Tuy nhiên, chỉ đọc văn bản chưa đủ để gọi là tác phẩm. Tác phẩm văn học và đọc văn học là một hiện tượng diệu kỳ. Khi ta đọc, văn bản biến mất và ta chìm đắm trong thế giới hình tượng, ta trở thành một phần của tác phẩm. Văn bản không chỉ là ngữ cảnh, mà còn là những diễn viên biểu diễn tâm tình của nhà văn.

Vai trò của người đọc:

Vai trò của người đọc rất quan trọng. Đọc văn không chỉ đơn thuần là đọc văn bản, mà còn là hiểu cách mình đọc và hiểu tác phẩm. Tuy nhiên, cũng có những cách tiếp nhận không đúng đắn như hiểu sai, ngược lại ý nghĩa của tác giả. Vì vậy, chúng ta phải tìm cách đọc có văn hoá, tôn trọng ngữ cảnh của văn bản và tác giả. Thông qua việc đọc văn, chúng ta có thể phát triển năng lực cảm nhận, rèn luyện năng lực biểu đạt và sáng tạo văn. Đọc văn là nền tảng của việc học văn, bồi dưỡng thị hiếu văn, và thu thập kiến thức văn hóa. Việc đọc văn giúp ta mở rộng tầm nhìn, phát triển sự sáng tạo, và lớn lên.

About The Author