Trong quá trình học môn Ngữ văn lớp 10, chúng ta đã được tiếp cận với những loại bài viết thú vị. Đây là một phần quan trọng để rèn kỹ năng viết và thể hiện suy nghĩ của mình một cách rõ ràng và logic. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua lại các kiểu bài viết trong sách giáo khoa Ngữ văn 10 – tập 2 và những yêu cầu chung mà chúng mang lại.

Kiểu bài viết và yêu cầu

1. Văn bản nghị luận về vấn đề xã hội

 • Giới thiệu vấn đề xã hội cần bàn luận.
 • Nêu rõ lí do lựa chọn và quan điểm cá nhân về vấn đề xã hội cần bàn luận.
 • Chứng minh quan điểm của mình bằng hệ thống luận điểm chặt chẽ, hợp lí, và sử dụng các lí lẽ thuyết phục và bằng chứng chính xác.
 • Biết sử dụng yếu tố biểu cảm để tăng sức thuyết phục của văn bản.
 • Khẳng định ý nghĩa của vấn đề cần bàn luận.

2. Văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học

 • Giới thiệu thông tin khái quát về tác giả, tác phẩm.
 • Nêu nhận xét khái quát về giá trị của tác phẩm.
 • Nêu nét riêng về chủ đề của tác phẩm.
 • Phân tích mối quan hệ giữa chủ đề và các nhân vật trong tác phẩm.
 • Đánh giá thành công hay hạn chế của tác phẩm nhìn từ mối quan hệ giữa chủ đề và nhân vật.
 • Phát biểu về tác động của chủ đề tác phẩm, nhân vật đối với bản thân.

3. Văn bản nội dung hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng

 • Có cấu trúc chặt chẽ, phù hợp với mẫu cấu trúc chung của văn bản nội quy hay văn bản hướng dẫn nơi công cộng.
 • Nội dung văn bản thể hiện rõ những hành vi cần thực hiện, không được thực hiện trong không gian công cộng, phù hợp với yêu cầu, quy định của cơ quan, tổ chức ban hành, và pháp luật.
 • Ngôn ngữ khách quan, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu.

4. Văn bản luận về bản thân

 • Xác định rõ luận đề của bài viết.
 • Thể hiện được cá tính, thiên hướng, lựa chọn, niềm tin, quan điểm riêng của bản thân.
 • Sử dụng bằng chứng là những sự kiện, kinh nghiệm mà người viết đã trải qua.
 • Có giọng điệu riêng, thể hiện cảm xúc chân thành của người viết; thuyết phục, truyền cảm hứng và gợi suy ngẫm cho người đọc.

Kết luận

Viết các kiểu bài viết là một kỹ năng quan trọng để chúng ta có thể sáng tạo và thể hiện suy nghĩ của mình một cách rõ ràng và logic. Trên căn cứ kiến thức từ sách giáo khoa Ngữ văn 10 – tập 2, chúng ta đã được tiếp cận với những kiểu bài viết thú vị và những yêu cầu chung mà chúng mang lại. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại bài viết và chuẩn bị tốt hơn cho việc viết văn trong tương lai.

Image

About The Author