Học môn Ngữ Văn 9 có thể trở nên dễ dàng hơn với việc sử dụng Vở bài tập Ngữ Văn 9 Tập 2. Đây là tập sách giải đáng tin cậy giúp các học sinh trong việc soạn và làm bài tập về nhà.

Bài 18: Bàn về đọc sách

 • Khởi ngữ
 • Phép phân tích và tổng hợp
 • Luyện tập phân tích và tổng hợp

Bài 19: Tiếng nói của văn nghệ

 • Các thành phần biệt lập
 • Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
 • Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
 • Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

 • Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
 • Viết bài tập làm văn số 5
 • Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 21: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten

 • Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Bài 22: Con cò

 • Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn
 • Trả bài tập làm văn số 5
 • Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 23: Mùa xuân nho nhỏ

 • Viếng lăng bác
 • Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
 • Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
 • Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
 • Viết bài tập làm văn số 6

Bài 24: Sang thu

 • Nói với con
 • Nghĩa tường minh và hàm ý
 • Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
 • Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 25: Mây và sóng

 • Ôn tập về thơ
 • Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
 • Trả bài tập làm văn số 6

Bài 26: Tổng kết phần văn bản nhật dụng

 • Kiểm tra về thơ
 • Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II)
 • Viết bài tập làm văn số 7

Bài 27: Bến quê

 • Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II
 • Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 28: Những ngôi sao xa xôi

 • Trả bài tập làm văn số 7
 • Biên bản

Bài 29: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

 • Tổng kết về ngữ pháp
 • Luyện tập viết biên bản
 • Hợp đồng

Bài 30: Bố của Xi-Mông

 • Ôn tập truyện lớp 9
 • Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Bài 31: Con chó Bấc

 • Kiểm tra về truyện
 • Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II
 • Luyện tập viết hợp đồng

Bài 32: Bắc Sơn

 • Tổng kết phần văn học nước ngoài
 • Tổng kết phần tập làm văn

Bài 33: Tôi và chúng ta

 • Tổng kết phần văn học
 • Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 34: Tổng kết phần văn học (tiếp theo)

 • Tổng kết phần văn học (tiếp theo)
 • Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Để có kết quả tốt trong môn Ngữ Văn 9, hãy sử dụng Vở bài tập Ngữ Văn 9 Tập 2 để làm việc nâng cao kỹ năng văn chương của bạn.

Image

About The Author