Bạn đã từng gặp phải khó khăn khi phải điền thuật ngữ khoa học vào các câu hỏi trong bài tập? Đừng lo, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các thuật ngữ đó. Hãy cùng khám phá nhé!

Lực, xâm thực và hiện tượng hóa học

![Lực](image-url)

Câu a hỏi: “Lực là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác” thuộc lĩnh vực Vật lý. Đúng! Lực là một thuật ngữ khoa học liên quan đến những tác động giữa các vật.

Câu b hỏi: “Xâm thực là toàn bộ các quá trình phá hủy lớp đất đá phủ trên mặt đất do các tác nhân: gió, băng hà, nước chảy…” là thuật ngữ của Địa lý. Đúng! Xâm thực là quá trình tự nhiên khi các yếu tố như gió, nước chảy, băng hà phá hủy lớp đất đá phủ trên mặt đất.

Câu c hỏi: “Hiện tượng hóa học là hiện tượng trong đó có sinh ra chất mới” là thuật ngữ của Hóa học. Đúng! Hiện tượng hóa học xảy ra khi có sự tạo ra các chất mới trong quá trình hóa học.

Trường từ vựng và di chỉ

![Trường từ vựng](image-url)

Câu d hỏi: “Trường từ vựng là tập hợp tất cả các từ có nét chung về nghĩa” thuộc lĩnh vực Ngữ văn. Đúng! Trường từ vựng là khái niệm trong ngôn ngữ học liên quan đến việc phân loại các từ theo ý nghĩa.

Câu e hỏi: “Di chỉ là nơi có dấu vết cư trú và sinh sống của người xưa” là thuật ngữ của Lịch sử. Đúng! Di chỉ là các địa điểm trong không gian có dấu vết của văn hóa và sự sinh sống của người xưa.

Thụ phấn, lưu lượng và trọng lực

![Thụ phấn](image-url)

Câu f hỏi: “Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy” là thuật ngữ của Sinh học. Đúng! Thụ phấn là quá trình thụ tinh của cây, trong đó hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy để tạo ra hạt giống.

Câu g hỏi: “Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một điểm nào đó, trong một giây đồng hồ” thuộc lĩnh vực Địa lý. Đúng! Lưu lượng là thuật ngữ dùng để đo lượng nước chảy qua một điểm trên sông trong một đơn vị thời gian.

Câu h hỏi: “Trọng lực là lực hút của Trái Đất” là thuật ngữ của Vật lý. Đúng! Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác động lên các vật trên mặt đất.

Khí áp, đơn chất và thị tộc phụ hệ

![Đơn chất](image-url)

Câu i hỏi: “Khí áp là sức ép của khí quyển lên bề mặt Trái Đất” thuộc lĩnh vực Địa lý. Đúng! Khí áp là áp suất của không khí đè lên bề mặt Trái Đất.

Câu j hỏi: “Đơn chất là những chất do một nguyên tố hóa học cấu tạo nên” là thuật ngữ của Hóa học. Đúng! Đơn chất là loại chất được tạo thành từ một nguyên tố duy nhất.

Câu k hỏi: “Thị tộc phụ hệ là thị tộc theo dòng họ người cha, trong đó nam có quyền hơn nữ” là thuật ngữ của Lịch sử. Đúng! Thị tộc phụ hệ là hệ thống gia đình trong đó quyền lợi sự nghiệp được truyền nhường theo dòng họ từ nam giới sang nam giới.

Đường trung trực và kết luận

![Đường trung trực](image-url)

Câu l hỏi: “Đường trung trực là đường thẳng vuông góc với một đoạn tại điểm giữa của đoạn ấy” thuộc lĩnh vực Toán học. Đúng! Đường trung trực là đường thẳng có giao điểm vuông góc với một đoạn thẳng tại điểm giữa của đoạn đó.

Với bài viết này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và lý giải các thuật ngữ trong đề “Thuật ngữ” của VBT ngữ văn 9. Hi vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi gặp các bài tập tương tự.

About The Author