Trong khóa học Ngữ văn THCS, chúng ta đã học nhiều văn bản nhật dụng. Điều này giúp mở rộng hiểu biết và tạo điều kiện cho chúng ta hòa nhập với cuộc sống xã hội. Hãy cùng nhau ôn tập và nắm chắc kiến thức về các văn bản nhật dụng mà chúng ta đã học!

Học hiệu quả văn bản nhật dụng

Đặc điểm của văn bản nhật dụng

 • Tính cập nhật của nội dung văn bản
 • Các nội dung cơ bản của văn bản nhật dụng

Kỹ năng cần phát triển

 • Tiếp cận và hiểu văn bản nhật dụng
 • Tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức

Đánh giá năng lực

 • Kỹ năng giao tiếp: trình bày, trao đổi về vẻ đẹp của các tác phẩm
 • Suy nghĩ sáng tạo, bày tỏ nhận thức và hành động cá nhân

Thái độ cần có

 • Ý thức tự giác, tích cực khi tổng hợp kiến thức văn bản nhật dụng

Chuẩn bị cho bài học

 • Giáo viên: Hệ thống hoá kiến thức
 • Học sinh: Ôn lại văn bản nhật dụng

Phương pháp giảng dạy

 • Vấn đáp, phân tích, nhận xét đánh giá, qui nạp
 • Kĩ thuật động não, lắng nghe tích cực, chia nhóm, trình bày một phút…

Tiến trình giờ dạy

Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số

Kiểm tra bài cũ: Đọc thuộc lòng bài thơ “Mây và sóng”

 • Nêu nội dung và nghệ thuật chính của văn bản

Bài mới

Hoạt động khởi động

 • Mục tiêu: Tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/vấn đề học tập liên quan đến tình huống/vấn đề học tập
 • Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
 • Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm

Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm và yêu cầu nhóm kể tên các văn bản nhật dụng đã học trong khóa học Ngữ văn THCS.

Giáo viên tiếp tục giới thiệu rằng chúng ta sẽ ôn tập lại toàn bộ nội dung, kiến thức cần nắm chắc ở các văn bản này.

Hình thành kiến thức

 • Mục tiêu: Trang bị cho học sinh kiến thức mới liên quan đến các văn bản nhật dụng
 • Phương pháp: Diễn giảng, thảo luận nhóm, trò chơi
 • Kĩ thuật: Động não, làm việc nhóm

Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh phân tích về văn bản nhật dụng:

 • Văn bản nhật dụng được coi là thể loại văn như thế nào?
 • Đề tài trong văn bản thường cập nhật đến những vấn đề gì?
 • Mục đích của văn bản nhật dụng đưa ra những đề tài trên để làm gì?
 • Tính cập nhật trong văn bản nhật dụng là như thế nào?
 • Văn bản nhật dụng chỉ có tính thời sự nhất thời không?

Học sinh thảo luận và trả lời các câu hỏi trên.

Nội dung các văn bản nhật dụng

Học sinh hệ thống và nhận xét về các văn bản nhật dụng đã học từ lớp 6-9.

Khái niệm về văn bản nhật dụng

 1. Khái niệm:
 • Văn bản nhật dụng không phải là thể loại
 • Văn bản nhật dụng chỉ đề cập đến chức năng, đề tài và tính cập nhật của nội dung văn bản
 1. Đề tài:
 • Thiên nhiên, môi trường văn hoá, giáo dục, chính trị, xã hội, thể thao, đạo đức, nếp sống…
 1. Chức năng:
 • Bàn luận, thuyết minh, tường thuật, miêu tả, đánh giá… các vấn đề và hiện tượng trong đời sống con người và xã hội
 1. Tính cập nhật:
 • Tính thời sự kịp thời, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày và gắn với những vấn đề cơ bản của cộng đồng xã hội
 1. Giá trị văn chương:
 • Văn bản nhật dụng có thể sử dụng mọi thể loại và kiểu văn bản

Nội dung của các văn bản nhật dụng đã học từ lớp 6-9

Học sinh hệ thống và bổ sung nội dung của các văn bản nhật dụng đã học.

Hoạt động vận dụng

 • Mục tiêu: Sử dụng kiến thức và kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề trong thực tế
 • Phương pháp: Vấn đáp, thảo luận nhóm
 • Kĩ thuật: Trả lời nhanh, KT khăn trải bàn

Học sinh sử dụng kiến thức và kỹ năng đã học để giải quyết các vấn đề được đưa ra.

Cuối cùng, giáo viên yêu cầu học sinh nắm chắc nội dung các văn bản nhật dụng và tìm hiểu các hình thức thể hiện của chúng.

About The Author