Trong buổi học này, chúng ta sẽ ôn tập và hệ thống hoá kiến thức về làm văn. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các thao tác lập luận và cách tổ chức văn bản một cách logic và sáng tạo.

Khởi động

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi nhỏ: Đoạn văn sau sử dụng thao tác lập luận nào? “Ai cũng biết Hàn Quốc phát triển kinh tế khá nhanh, vào loại “con rồng nhỏ” có quan hệ khá chặt chẽ với các nước phương Tây, một nền kinh tế thị trường nhộn nhịp, có quan hệ quốc tế rộng rãi.”

Hình thành kiến thức

Tiếp theo, chúng ta sẽ ôn tập về các thao tác lập luận. Các bạn sẽ được nhóm lại và trình bày kết quả thảo luận của mình.

Luyện tập

Chúng ta sẽ thực hiện một số bài tập luyện tập về các thao tác lập luận trong văn bản, như phân tích và so sánh. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về tác dụng của thao tác lập luận bác bỏ trong một bài văn.

Vận dụng

Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận và bày tỏ suy nghĩ về phong cách thời trang của tuổi trẻ học đường hiện nay. Chúng ta sẽ phác hoạ bức tranh chung về thời trang của học sinh và đưa ra nhận xét và đánh giá về vấn đề này.

Tìm tòi, mở rộng

Cuối cùng, chúng ta sẽ vẽ bản đồ tư duy và tìm kiếm những nguồn thông tin mới nhất về các vấn đề xã hội đang được bàn luận từ văn bản mà chúng ta đã học.

Đó là những điểm nổi bật của buổi ôn tập hôm nay. Hãy tiếp tục học bài, ôn tập và chuẩn bị cho kiểm tra tổng hợp cuối năm. Chúc các bạn thành công!

About The Author