Chào các bạn thân mến!

Để học tốt môn Ngữ văn 11 (tập một, tập hai), chúng ta cần biết đến cuốn sách “Để học tốt Ngữ văn 11 (tập một, tập hai)”. Cuốn sách này đã được biên soạn nhằm giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và tìm thấy niềm vui trong việc học tập môn Ngữ văn lớp 11.

Tương Ứng Với Sách Giáo Khoa

Cuốn sách đi kèm với nội dung của sách giáo khoa Ngữ văn 11 – bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Nó được chia thành chín bài học, trong đó chúng ta sẽ giải quyết các nhiệm vụ học tập liên quan đến đọc, viết, nói và nghe – những hoạt động chính của môn học này.

Tìm Hiểu Công Cụ Học Tập

Để học tốt từng bài, sách giáo khoa đã trình bày tri thức cần nắm vững một cách cô đọng và hợp lí. Tuy nhiên, để hiểu thực sự những tri thức này, đôi khi chúng ta cần đọc thêm một số tài liệu chuyên môn. Vì vậy, cuốn sách “Để học tốt Ngữ văn 11 (tập một, tập hai)” đã liệt kê danh mục tài liệu cần đọc ở đầu mỗi phần hướng dẫn đọc văn bản. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tận dụng thời gian và điều kiện học tập hiện có để tiếp cận những tài liệu được giới thiệu, từ đó nâng cao hiểu biết về mọi vấn đề liên quan đến các bài học.

Vượt Qua Những Khó Khăn

Cuốn sách “Để học tốt Ngữ văn 11 (tập một, tập hai)” không chỉ giúp chúng ta bổ sung kiến thức một cách thiết thực và tinh giản, mà còn gợi ý cách vượt qua những yêu cầu có thể bị coi là “khó” trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, “gợi ý” không phải là đáp án và cũng không phải là bài làm sẵn. Chúng ta vẫn cần đầu tư thêm công sức để tự giải quyết các bài tập và mục tiêu của chúng ta là tự mình biết cách hoá giải mọi tình huống thách thức trong quá trình học tập và rèn luyện.

Một Người Bạn Đáng Tin Cậy

Hy vọng rằng chúng ta sẽ chào đón cuốn sách “Để học tốt Ngữ văn 11 (tập một, tập hai)” như một người bạn đáng tin cậy, để cùng tìm thấy niềm hứng thú thật sự trong việc học tập môn Ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Các tác giả

About The Author