ĐỂ HỌC TỐT NGỮ VĂN LỚP 6 - TẬP 2 (Kết nối tri ...

Chào các bạn thân mến!

Cuốn tài liệu Học tốt Ngữ Văn lớp 6 (gồm hai tập) là một người bạn đáng tin cậy trên hành trình học tập của các bạn. Sách này được biên soạn nhằm rèn luyện và phát triển năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học và các kỹ năng khác, đồng thời khuyến khích các bạn tự chủ và tự học.

Được biên soạn dựa trên nội dung và yêu cầu của sách giáo khoa, Học tốt Ngữ Văn lớp 6 giúp các bạn suy nghĩ, tìm hiểu tri thức và áp dụng vào phát triển kỹ năng đọc, viết, nói và nghe, cùng với việc rèn luyện phẩm chất từ đặc thù của môn học Ngữ Văn.

Đọc hiểu

Phần Đọc hiểu cung cấp kiến thức cần thiết để hiểu văn bản, bao gồm các thể loại đọc chính và cách khám phá văn bản. Học tốt Ngữ Văn lớp 6 gợi mở cho các bạn cách tự học thông qua câu hỏi trong sách giáo khoa và hướng dẫn thực hiện các hoạt động. Với những câu hỏi khó, bạn có thể tham khảo gợi ý để tự suy nghĩ và hoàn thiện câu trả lời.

Viết

Phần Viết hướng dẫn chi tiết cách xác định mục đích, yêu cầu của từng bài viết, cách phân tích và thực hành viết.

Nói và nghe

Phần Nói và nghe hỗ trợ các bạn từ việc chuẩn bị bài nói, luyện tập cách trình bày cho đến cách trao đổi sau khi nói. Các kỹ năng đọc hiểu văn bản cũng được rèn luyện thông qua các hoạt động Củng cố, mở rộngThực hành đọc. Bài tập trắc nghiệm liên quan đến các văn bản thực hành đọc yêu cầu bạn áp dụng kiến thức và kỹ năng học được để đọc hiểu một tác phẩm có thể loại tương tự với văn bản chính trong sách giáo khoa. Bạn có thể kiểm tra kết quả bằng cách xem đáp án ở cuối mỗi bài học.

Để tận dụng hiệu quả sách này, hãy sử dụng nó một cách chủ động và linh hoạt. Hãy tiếp tục suy nghĩ và tìm hiểu dựa trên những gợi ý trong sách, từ đó thực hiện các hoạt động một cách hiệu quả.

Chúc các bạn học tập thật tốt!

hoc tot ngu van 6 tap 2 1
hoc tot ngu van 6 tap 2 2
hoc tot ngu van 6 tap 2 3

About The Author