Câu chuyện “Lenin trong hiệu cắt tóc”

“Câu chuyện Lenin trong hiệu cắt tóc” mang đến cho chúng ta một ví dụ về sự tôn trọng kỷ luật và trật tự trong các không gian công cộng mà Lenin đã thể hiện.

Ngày xưa, hiệu cắt tóc luôn đông đúc khách. Mọi người phải ngồi xếp hàng từ trước ra sau. Anh công nhân Ivanov đang chờ lượt của mình khi cánh cửa mở ra, và một người khác bước vào. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy để chào:”Kính chào đồng chí Lenin”. Ivanov rất vui, anh đã mong muốn gặp gỡ Lenin từ lâu. Ivanov vừa đứng dậy chào và ngồi im, nhìn ngưỡng mặt vị lãnh đạo yêu quý mà không dám rời mắt.

Lenin cũng chào đáp cả phòng và hỏi:”Tôi nên xếp sau bạn nhé?”. Mọi người thấy Lenin là người đứng đầu Chính phủ, ông có rất nhiều công việc, nếu ngồi theo thứ tự chờ đợi sẽ tốn nhiều thời gian. Vì vậy tất cả đều nói: “Không sao ạ, xin mời đồng chí đi trước”. Nhưng Lenin nói: “Cảm ơn các đồng chí, nhưng tôi cũng phải chờ theo thứ tự mà!”. Lenin nói xong, kéo chiếc ghế và ngồi xuống, lấy tờ báo từ túi ra đọc.

Sau một lúc, Ivanov đứng dậy nói: “Đồng chí Lenin, giờ tới lượt tôi rồi. Tôi thà để tóc dài 5 năm còn hơn để đồng chí chờ thêm phút nào. Dù tôi không muốn vi phạm trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ cho bạn đó, đó là quyền lợi của tôi”.

Tất cả mọi người đều thấy Ivanov nói rất đúng. Lenin cũng không tiếp tục từ chối, ông cảm ơn Ivanov và ngồi vào ghế cắt tóc.

Những câu chuyện về danh nhân thế giới

Ngoài “Lenin trong hiệu cắt tóc”, LichSu.org còn tổng hợp và trình bày các câu chuyện về cuộc sống và sự nghiệp vĩ đại của các nhân vật lịch sử hàng đầu thế giới, nhằm cung cấp thông tin về những người nổi tiếng trong mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quân sự, văn học, khoa học, nghệ thuật, vv… Trí tuệ và phẩm chất của họ đã vượt qua thời gian, cống hiến cho sự tiến bộ và văn minh của nhân loại.

Lenin

About The Author