Trong quá trình đào tạo giáo viên Cao đẳng Sư phạm, tập sách “Giáo trình Lí luận văn học” là một nguồn tài liệu hữu ích, được xây dựng dựa trên chương trình của dự án Đào tạo giáo viên Trung học cơ sở (THCS).

Chất lượng hàng đầu

Tập sách này được biên soạn dựa trên chương trình lí luận văn học dự thảo, nhưng đã được điều chỉnh một số phần nhỏ để tránh sự trùng lặp. Đội ngũ biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu lí luận văn học đương đại trong nước và nước ngoài, nhằm mang đến những kiến thức hiện đại, cập nhật cho sinh viên cao đẳng.

Cơ sở triết học vững chắc

Tính đặc biệt của giáo trình này nằm ở việc dựa trên cơ sở triết học Marx – Lênin, từ đó đổi mới cách hiểu về lí thuyết phản ánh, chú trọng tới chủ thể và bản chất nhân học của văn học, hiểu rõ mối quan hệ phức tạp giữa văn học và ngôn ngữ, cũng như quy luật tiếp nhận văn học và tính hệ thống của chức năng văn học. Đồng thời, giáo trình cũng chú ý tới các hiện tượng văn học trên thế giới và các ví dụ trong văn học dân tộc.

Cấu trúc sách hoàn hảo

Tập sách này có mô hình biên soạn mới. Mỗi chương không chỉ cung cấp nội dung lí luận mà còn bao gồm mục tiêu ở đầu chương và hướng dẫn học tập ở cuối chương. Hướng dẫn học tập bao gồm danh mục các khái niệm cần nắm, câu hỏi suy nghĩ, giải thích khái niệm, trích yếu tư liệu và thư mục tham khảo.

Phù hợp với sinh viên liên môn

Đối với sinh viên Cao đẳng Sư phạm liên môn, tập sách này đã được tối ưu hóa thời lượng học. Sinh viên chỉ cần học các mục 1 và 3 trong bài mở đầu; chương I học mục 1 và 3; chương II học mục 2 và 3; chương III học các mục 2, 3, 4; chương IV các mục 1, 3; chương V các mục 1, 2; chương VI các mục 1, 2, 3. Ngoài ra, còn có 3 chương bổ sung ở học phần 3 (Tập 3) bao gồm: Các quy luật chung của tiến trình văn học, phong cách và trào lưu văn học, các trào lưu hiện thực, lãng mạn và chủ nghĩa hiện đại.

Đội ngũ tác giả uy tín

Tác giả của tập sách này là những chuyên gia có chuyên môn sâu về lí luận văn học. Trần Đình Sử đã viết phần mở đầu và các chương I, II, III; Trần Đình Sử và Lê Lưu Oanh đã viết chương IV; Phan Huy Dũng đã viết chương V; và La Khắc Hoa đã viết chương VI.

Sách được biên soạn lần đầu, không tránh khỏi những lỗi sót. Chúng tôi hân hạnh nhận mọi góp ý và chỉ giáo từ bạn đọc để nâng cao chất lượng của tập sách này.

Trân trọng,

GS. TS. Trần Đình Sử

About The Author