Soạn bài Ôn tập phần văn học ngữ văn 12 tập 1

Văn học ngữ văn 12 tập 1 là một bộ môn thú vị và đầy ý nghĩa trong chương trình học của chúng ta. Nhằm giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả, chúng ta sẽ cùng khám phá các tác phẩm nổi bật trong chương trình này.

1. Soạn bài Ôn tập phần văn học ngữ văn 12 tập 1 câu 1-5

Câu 1: Văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỷ XX

Trên trang 214 của sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1, chúng ta được giới thiệu về giai đoạn phát triển của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến cuối thế kỷ XX. Giai đoạn này được chia thành 4 cột mốc chính:

  • Giai đoạn 1945-1954: Văn học tập trung tô đậm nét vui tươi, hồ hởi của nhân dân cả nước khi Tổ quốc vừa giành được độc lập. Các tác phẩm tiêu biểu như “Một lần tới thủ đô” của Trần Đăng, “Đôi mắt” của Nam Cao, “Nhật ký ở rừng” của Nam Cao…

  • Giai đoạn 1955-1964: Văn học mở rộng ra nhiều đề tài gắn liền với hiện thực đời sống. Các tác phẩm tiêu biểu như “Sống mãi với thủ đô” của Nguyễn Huy Tưởng, “Sông Đà” của Nguyễn Tuân…

  • Giai đoạn 1965-1975: Văn học phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân miền Nam, đề cao tinh thần yêu nước. Các tác phẩm tiêu biểu như “Người mẹ cầm súng” của Nguyễn Thi, “Đầu súng trăng treo” của Chính Hữu…

  • Giai đoạn từ năm 1975 đến hết thế kỷ XX: Văn học tiếp tục phát triển với những tác phẩm tiêu biểu như “Tự hát” của Xuân Quỳnh, “Mùa lá rụng trong vườn” của Ma Văn Kháng…

Câu 2: Văn học theo xu hướng cách mạng hóa, gắn bó chung với vận mệnh của đất nước

Theo trang 215 của sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1, văn học trong giai đoạn này được định hướng theo xu hướng cách mạng hóa, gắn bó chung với vận mệnh của đất nước. Văn học trở thành vũ khí phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, với chủ đề chung xoay quanh cuộc đấu tranh, kháng chiến và tinh thần chiến đấu.

Câu 3: Quan điểm của Hồ Chí Minh về sáng tác văn học nghệ thuật

Trang 215 của sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1 nêu rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sáng tác văn học nghệ thuật. Ông coi văn học là vũ khí chiến đấu phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của nước nhà. Ông lưu ý tính dân tộc và tính chân thực trong các tác phẩm, đặc biệt là sự lựa chọn nội dung và hình thức sáng tác dựa trên đối tượng tiếp nhận.

Câu 4: Mục đích và đối tượng của Tuyên ngôn Độc lập

Trang 215 của sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1 đề cập đến mục đích và đối tượng của Tuyên ngôn Độc lập. Mục đích của tuyên ngôn này là xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, khẳng định vị thế bình đẳng, nền độc lập của dân tộc trên thế giới và bắt nguồn từ lòng tự hào và niềm tự tin của người dân Việt Nam. Đối tượng của tuyên ngôn là đại đa số đồng bào Việt Nam, người dân trên toàn thế giới và những thế lực, đế quốc đang lăm le tái xâm lược nước ta.

Câu 5: Tác phẩm trữ tình – chính trị của Tố Hữu

Theo trang 215 của sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1, tác phẩm của Tố Hữu được coi là những tác phẩm trữ tình – chính trị. Thơ Tố Hữu luôn giàu chất trữ tình chính trị, với nội dung phục vụ cho đời sống chính trị của nước nhà. Đồng thời, thơ của ông còn hướng tới niềm vui chung của cả con người cách mạng và cả dân tộc. Các tác phẩm của Tố Hữu như “Đất nước đứng lên”, “Người mẹ cầm súng” đã góp phần khắc họa những tình cảm thiết tha và tình yêu quê hương, đất nước.

About The Author