Nhân vật chính trong bài thơ “Hứng trở về (Quy hứng)” là tác giả Nguyễn Trung Ngạn – một nhà thơ vĩ đại từ thời Trần. Bài thơ này được sáng tác khi ông đang đi sứ ở Giang Nam (Trung Quốc). Với thể loại thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, Nguyễn Trung Ngạn đã sử dụng biểu cảm và miêu tả để thể hiện cảm xúc của mình.

Tác phẩm “Hứng trở về (Quy hứng)”

Bài thơ “Hứng trở về (Quy hứng)” được chia thành 2 phần chính. Ở hai câu đầu, tình yêu quê hương được miêu tả qua những hình ảnh bình dị như dâu tằm, hương thơm của đồng lúa, và cua cá trong đồng. Việc tác giả sử dụng những hình ảnh này nhằm tạo nên sự chân thành và da diết trong tình yêu quê hương của mình.

Trong hai câu cuối, tác giả so sánh hai tình huống: cuộc sống tại quê nhà và cuộc sống xa quê. Mặc dù lãng du đất khách có thể rất vui nhưng không thể bằng niềm vui và hạnh phúc của quê nhà. Điều này cho thấy tình yêu và niềm tự hào về quê hương là cảm xúc chủ đạo của bài thơ.

Bài thơ “Hứng trở về (Quy hứng)” đơn giản và chân thật trong cách diễn đạt. Tác giả đã sử dụng các hình ảnh giàu sức gợi để tạo ra những hình dung rõ ràng.

Nguyễn Trung Ngạn – Tác giả tài năng

Nguyễn Trung Ngạn, sinh năm 1289 (có tài liệu ghi là năm 1280), là một nhà thơ vĩ đại của thời Trần. Ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình, từ Ngự sử đài đến chức Kinh sư Đại doãn. Đồng thời, ông cũng là một nhà sử học xuất sắc, soạn nhiều tác phẩm như “Giới Hiên thi tập”, “Hoàng triều đại điển”, “Hình luật thư”, “Thanh chinh Đà Giang thực lục”, “Ma Nhai kỷ công bi văn” và nhiều tác phẩm khác.

Nguyễn Trung Ngạn đã đóng góp không nhỏ cho văn học và lịch sử Việt Nam qua các tác phẩm của mình. Với tài năng và thành tựu của mình, ông đã để lại một di sản văn hóa vô giá cho đất nước.

Tác phẩm “Hứng trở về (Quy hứng)” là một trong những bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Trung Ngạn, nó giúp chúng ta nhận thức được giá trị của quê hương và niềm tự hào về dân tộc.

About The Author