Soạn bài: Ngắm trăng (Vọng nguyệt) và đi đường (Tẩu lộ) (trích Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh

ngam-trang

Bài viết này sẽ giới thiệu với bạn hai bài thơ trong cuốn Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh. Hai bài thơ này là “Ngắm trăng (Vọng nguyệt)” và “Đi đường (Tẩu lộ)”. Hãy cùng nhau khám phá những ý nghĩa sâu sắc mà những bài thơ này mang lại.

Ngắm trăng (Vọng nguyệt)

Trong bài thơ “Ngắm trăng”, Hồ Chí Minh viết về những cảm xúc của một người tù ngắm trăng trong tù. Dù không có rượu và hoa, người tù vẫn có thể ngắm nhìn trăng sáng qua song cửa và cảm nhận sự thơ mộng này.

Tẩu lộ (Đi đường)

Trái lại với “Ngắm trăng”, bài thơ “Đi đường” của Hồ Chí Minh khắc họa cuộc hành trình gian khổ của người đi đường. Bài thơ này lấy cảm hứng từ những khó khăn trên con đường cách mạng và con đường đời. Nhưng qua sự kiên trì và ý chí vượt khó, người tù cộng sản đã vượt qua mọi chướng ngại và đạt được thành công rực rỡ.

Bài thơ “Ngắm trăng” và “Đi đường” của Hồ Chí Minh thể hiện sự kết nối sâu sắc giữa thiên nhiên và ý chí chiến đấu. Dù trong tình trạng tù ngục, Hồ Chí Minh vẫn không ngừng truyền cảm hứng và ý chí kiên cường cho những người đồng đội.

Liên hệ giáo dục: Bài thơ này khuyến khích lòng kiên trì, ý chí vượt khó trong học tập và cuộc sống.

Đọc thêm về:

  • Lai Tân (trích Nhật ký trong tù, Hồ Chí Minh) (Bài 4, Ngữ văn 8, tập 1, Kết Nối Tri Thức)
  • Cảm nhận bài thơ “Không ngủ được” (Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh)
  • Hoàn cảnh sáng tác, giá trị nội dung và nghệ thuật tập thơ “Nhật kí trong tù” (Ngục trung nhật kí) của Hồ Chí Minh
  • Bài thơ “Ngắm trăng”, “Đi đường” (Hồ Chí Minh), SGK Ngữ văn 8, Tập 2
  • Đọc hiểu văn bản: Ngắm trăng (Hồ Chí Minh)
  • Khai quyển (Mở đầu tập nhật ký) – Nhật ký trong tù – HỒ CHÍ MINH
  • Vô đề (Không đề) – Nhật ký trong tù – HỒ CHÍ MINH
  • Tại Túc Vinh nhai bị khấu lưu (Bị bắt giữ ở phố Túc Vinh) – Nhật ký trong tù – HỒ CHÍ MINH
  • Nhập Tĩnh Tây huyện ngục (Vào nhà ngục huyện Tĩnh Tây) – Nhật ký trong tù – HỒ CHÍ MINH
  • Thế lộ nan (Đường đời hiểm trở) – Nhật ký trong tù – HỒ CHÍ MINH

About The Author