Một số kiểu hành động nói thường gặp

Câu 1 (trang 62, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Trong đoạn trích trong phần I, mỗi câu trong lời nói của Lí Thông có mục đích riêng. Vậy những mục đích đó là gì?

Trong lời nói của Lí Thông, câu “Con trăn ấy là con trăn nhà vua nuôi đã lâu” có mục đích thông báo.

Câu “Nay em giết nó, tất không khỏi bị tội chết” có mục đích đe dọa.

Câu “Thôi, bây giờ nhân trời chưa sáng em hãy trốn ngay đi” cũng có mục đích đe dọa.

Còn câu “Có chuyện gì để anh ở nhà lo liệu” có mục đích hứa hẹn.

Câu 2 (trang 63, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Chỉ ra các hành động nói trong đoạn trích sau và cho biết mục đích của mỗi hành động.

Cái Tí không hiểu câu nói của mẹ, nó trở nên xám mặt và hỏi luống cuống:

  • “Vậy thì bữa sau con ăn ở đâu?”

Chị Dậu nhìn con với ánh mắt xót xa và nói:

  • “Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài.”

Cái Tí nghe xong giật mình, như bị sét đánh vào tai, cầm củ khoai và khóc.

Chừng như lúc trước cái Tí đã nghĩ rằng những con vật đó sẽ được giết, cho nên nó ngồi yên. Nhưng khi nghe mẹ bảo nó phải đi, nó lại nhếch nhác và khóc:

  • “U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con thế này! Trời ơi!…”

(Trích Tắt đèn của Ngô Tất Tố)

Câu 3 (trang 63, SGK Ngữ văn 8, tập 2)

Liệt kê các kiểu hành động nói qua phân tích hai đoạn trích trên.

Có các hành động nói như trình bày (báo tin), đe doạ, khuyên, hứa hẹn, hỏi, bộc lộ cảm xúc…

About The Author