Văn bản “Bệnh lề mề” là một bài nghị luận về một hiện tượng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày: thời gian không được coi trọng. Hiện tượng này có những biểu hiện rõ rệt như sai hẹn, đi chậm, đi trễ và không tôn trọng giờ giấc. Tác giả đã lựa chọn những ví dụ cụ thể để làm cho người đọc nhận ra tầm quan trọng của vấn đề này.

Nguyên nhân của hiện tượng

Trong bài nghị luận, tác giả đã chỉ ra một số nguyên nhân tạo ra thói lề mề:

  • Thiếu tự trọng và thiếu tôn trọng người khác.
  • Chỉ quan tâm đến thời gian của mình và coi thường thời gian của người khác.
  • Thiếu trách nhiệm và không coi trọng công việc chung.

Tác hại của bệnh lề mề

Bệnh lề mề gây phiền toái cho mọi người, tốn thời gian và tạo ra các vấn đề phức tạp. Tác giả đã phân tích rõ ràng những tác hại của bệnh lề mề. Điều này bao gồm việc gây trở ngại cho cả nhóm (sự chậm trễ trong cuộc họp, thiếu sự thống nhất vì thiếu sự đầu tư thời gian).

Bố cục mạch lạc và chặt chẽ

Bài viết “Bệnh lề mề” được viết bằng lời văn ngắn gọn, chặt chẽ và có bố cục mạch lạc. Tác giả đã chia bài viết thành ba phần chính. Đầu tiên, tác giả nêu hiện tượng bệnh lề mề, tiếp theo là phân tích nguyên nhân và tác hại, cuối cùng là đề xuất giải pháp khắc phục. Bố cục thông minh của bài viết giúp người đọc dễ dàng theo dõi và hiểu rõ vấn đề được bàn luận.

Bệnh lề mề là một hiện tượng đáng quan tâm trong cuộc sống hàng ngày. Để xây dựng một xã hội văn minh, chúng ta cần coi trọng thời gian và tuân thủ theo đúng giờ giấc.

About The Author