Từ ồn ào đề Ngữ văn ở An Giang nghĩ về việc dùng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa

Gần đây, người ta không khỏi băn khoăn về đề kiểm tra và đáp án của môn Ngữ văn lớp 9 và lớp 12 ở An Giang. Đề Ngữ văn lớp 9 đã gây tranh cãi vì nguồn dữ liệu không rõ ràng và nội dung không phù hợp. Câu hỏi số 1 trong đề kiểm tra yêu cầu học sinh “cho biết phương thức biểu đạt chính của câu chuyện trên”, tuy nhiên, đáp án đã bị lộ rõ ràng. Điều này khiến nhiều giáo viên cho rằng đề không phù hợp.

Bên cạnh đó, đề kiểm tra Ngữ văn lớp 12 cũng gây tranh cãi. Nguồn dữ liệu trong phần đọc hiểu là bài thơ “Đêm nghe dạ cổ hoài lang trên Tam Đảo” của nhà thơ Trịnh Bửu Hoài. Câu hỏi số 1 yêu cầu học sinh cho biết “bài thơ được viết theo thể thơ nào?”, tuy nhiên, đáp án có 2 phương án là “tự do” và “lục bát cách điệu”. Điều này không phù hợp với cách thức thông thường của việc chỉ có 1 đáp án đúng trong phần nhận biết.

Vấn đề này cho thấy sự quan trọng của việc sử dụng nguồn dữ liệu bên ngoài trong môn Ngữ văn. Việc lựa chọn nguồn dữ liệu phù hợp và đặt câu hỏi một cách chính xác là điều cần thiết để đánh giá chính xác năng lực của học sinh. Người ra đề, đặc biệt là đề môn Ngữ văn, cần làm việc một cách nghiêm túc và không chủ quan. Sự đổi mới trong việc đánh giá và kiểm tra môn Ngữ văn chỉ có thể hiệu quả khi có sự cầu thị và sự đón nhận ý kiến phê bình từ cộng đồng giáo viên và xã hội.

Trên thực tế, việc lấy nguồn dữ liệu bên ngoài trong môn Ngữ văn là một bước tiến quan trọng và cần được chú trọng. Tuy nhiên, việc này cần được thực hiện một cách cẩn thận và khoa học để tránh những hạn chế và gây rối trong quá trình kiểm tra và đánh giá. Điều này đặc biệt quan trọng với môn Ngữ văn, nơi nguồn dữ liệu và cách đặt câu hỏi trực tiếp ảnh hưởng đến điểm số của học sinh.

Với sự cầu thị và chú trọng, người ra đề cần làm việc một cách nghiêm túc và không bảo thủ. Việc lắng nghe ý kiến từ các giáo viên, nhà giáo và cả cộng đồng xã hội là rất quan trọng để tiến bộ và cải thiện quá trình đánh giá và kiểm tra môn Ngữ văn.

About The Author