Văn bản

Văn bản: Khái niệm và đặc điểm cơ bản

Văn bản là một sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Nó có đặc điểm cơ bản sau: Tập trung vào một chủ đề Mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề và triển khai chủ đề đó một cách trọn vẹn. Có sự liên kết chặt chẽ Các câu […]

Read More

Soạn bài Hang Én: Khám phá cánh đồng tri thức

Soạn bài Hang Én là một phần quan trọng trong cuốn sách Ngữ văn lớp 6 – Kết nối tri thức. Bài này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hang Én thông qua các câu hỏi, đáp án và giải thích chi tiết. Với bản quyền thuộc về VnDoc, không được sao chép với […]

Read More