Vấn đề văn hóa truyền thống luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Trong cuốn sách SGK Ngữ Văn 7 tập 1, trang 123, chúng ta được yêu cầu soạn một bài trình bày ý kiến về vấn đề này.

Trước Khi Nói

Để trình bày ý kiến của mình, chúng ta có thể chuẩn bị một số vấn đề như:

 • Thú chơi tranh dân gian trong đời sống hiện đại
 • Việc sử dụng các sản phẩm thủ công truyền thống tròn đời sống sinh hoạt hằng ngày
 • Giới trẻ và việc thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống

Trước khi trình bày ý kiến, hãy nghĩ đến các ý kiến phản đối để xây dựng một bài nói có chiều sâu và thể hiện đủ tình huống thực tế. Hãy chú ý đến tính cụ thể, thiết thực và khả thi của các kế hoạch, hoạt động mà mình đề xuất. Lập đề cương cho bài nói với các mục:

 • Những thông tin đáng quan tâm về vấn đề đó
 • Hình ảnh minh họa
 • Ý kiến của mình về vấn đề
 • Mong muốn và giải pháp mình đề xuất
 • Cách tiếp cận khác về vấn đề này

Trình Bày Bài Nói

Trước tiên, hãy mở đầu bằng cách nêu vấn đề mà bạn muốn trình bày và cách bạn chọn vấn đề đó. Có thể bắt đầu bằng câu hỏi, cách truyện chuyện, tình huống… để tạo không khí sinh động và hào hứng. Sau đó, triển khai các ý cụ thể trong đề cương đã chuẩn bị trước.

Hãy đảm bảo rằng bạn không tập trung quá nhiều vào một ý cụ thể. Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, quan sát phản ứng của người nghe và sử dụng cử chỉ, điệu bộ và biểu lộ cảm xúc phù hợp. Nếu có bản trình chiếu, hãy sử dụng nó một cách gọn gàng và dứt khoát.

Cuối cùng, kết luận bài nói bằng cách tóm tắt nội dung đã trình bày và hướng người nghe vào các hoạt động thích hợp.

Sau Khi Nói

Sau khi nói, hãy trao đổi ý kiến với người nghe theo các gợi ý sau:

 • Huy động trải nghiệm của bản thân để hiểu thấu vấn đề được trình bày.
 • Tập trung nhận xét, trao đổi về những ý chính của bài nói.
 • Nêu những ưu điểm nổi bật của nội dung và cách trình bày bài nói.
 • Nêu những điều chưa hợp lý trong nội dung và cách trình bày bài nói (với các bằng chứng).
 • Bổ sung nội dung cần thiết mà bạn cho là bài nói còn thiếu.
 • Lắng nghe, tiếp thu mọi trao đổi với thái độ bình tĩnh và tinh thần cầu thị.
 • Giải thích ngắn gọn các vấn đề mà người nghe có thể hiểu nhầm.
 • Trao đổi về những đánh giá chưa thỏa đáng, cũng như rút ra những kinh nghiệm bổ ích trong việc chuẩn bị và trình bày bài nói.

Với những lời khuyên này, hãy tự tin và tạo bước đầu tốt đẹp cho bài trình bày của mình về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại.

About The Author