Nói giảm nói tránh

Nếu bạn đang gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cách mạng như cụ Các Mác, cụ Lê-nin và đồng chí trong Đảng, bạn không muốn khán giả cảm thấy đột ngột. Hãy sử dụng nói giảm nói tránh – một biện pháp tu từ tinh tế và tế nhị, tránh làm ai đó cảm thấy quá buồn, sợ hãi hoặc nặng nề.

Giữ Lời Nói Tế Nhị

Nói giảm nói tránh là một cách diễn đạt nhẹ nhàng và tế nhị, tránh sự thô tục và thiếu lịch sự. Điều này sẽ khiến người nghe cảm thấy thoải mái hơn và tạo cảm giác tốt hơn trong giao tiếp.

Ứng dụng Nói Giảm Nói Tránh

Trong một số tình huống giao tiếp khác nhau, chúng ta có thể sử dụng cách nói giảm nói tránh để khiến người nghe dễ tiếp nhận. Hãy xem năm ví dụ sau đây:

  1. Anh phải hoà nhã với bạn bè!
  2. Anh ra khỏi phòng tôi ngay!
  3. Xin đừng hút thuốc trong phòng!
  4. Nó nói như thế là thiếu thiện chí.
  5. Hôm qua em hỗn với anh, em xin anh thứ lỗi.

Trong mỗi cặp câu trên, câu thứ hai là ví dụ về cách sử dụng nói giảm nói tránh để làm cho câu nói nhẹ nhàng hơn và tế nhị hơn.

Không Dùng Nói Giảm Nói Tránh Khi Nào?

Tuy nhiên, có những tình huống giao tiếp mà chúng ta không nên sử dụng cách nói giảm nói tránh. Lúc này, chúng ta cần truyền đạt thông tin một cách trực tiếp và rõ ràng.

Nói giảm nói tránh

Vậy, hãy cân nhắc và lựa chọn cách diễn đạt phù hợp để tạo ra một giao tiếp hiệu quả và tôn trọng người khác. Nói giảm nói tránh là một công cụ hữu ích giúp chúng ta làm điều đó.

About The Author