Người Bạn Đặc Biệt Trong Trái Tim Tôi

Bạn bè luôn là những người luôn ở bên ta, cùng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tôi đã có một người bạn thân từ thời mẫu giáo. Cô bạn ấy tên là Phương Chi, và cả những kỷ niệm tuyệt vời với Chi vẫn sống mãi trong trái tim tôi. Chúng […]

Read More

Cuộc sống và văn học: Kết nối tri thức tuyệt diệu

Mọi người, dựa trên tuổi tác, nhận thức và kinh nghiệm, có cách cảm nhận và đánh giá về văn học khác nhau. Hãy viết một đoạn văn khoảng 7-9 câu với chủ đề này, trong đó sử dụng ít nhất hai thành phần biệt lập. Chắc hẳn khi bạn đã đọc một tác phẩm […]

Read More