Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại về nội dung ngữ văn lớp 8 đợt 4. Chủ đề chính trong bài học này là các kiểu câu trong tiếng Việt. Hãy cùng nhau tìm hiểu chi tiết từng kiểu câu nhé!

Câu nghi vấn

Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với kiểu câu nghi vấn. Câu nghi vấn được phân biệt bằng những từ như ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu… hoặc từ nối các vế có quan hệ lựa chọn. Câu nghi vấn kết thúc bằng dấu hỏi chấm (?). Loại câu này được sử dụng để đặt câu hỏi, đe doạ, yêu cầu, ra lệnh, bộc lộ tình cảm cảm xúc. Ví dụ: “Mai cậu có phải đi lao động không?” hoặc “Cậu chuyển giùm quyển sách này tới H được không?”

Câu cầu khiến

Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về kiểu câu cầu khiến. Câu cầu khiến có từ cầu khiến như hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào… hoặc ngữ điệu cầu khiến. Câu cầu khiến kết thúc bằng dấu chấm than và được sử dụng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo, ví dụ như “Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên Vương” hoặc “Ra ngoài!”

Câu cảm thán

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu câu cảm thán. Câu cảm thán có từ ngữ cảm thán như ôi, than ôi, hỡi ôi, biết bao, xiết bao, biết chừng nào… và kết thúc bằng dấu chấm than. Loại câu này được sử dụng để bộc lộ cảm xúc trực tiếp của người nói (viết) và thường xuất hiện trong ngôn ngữ hàng ngày và văn chương. Ví dụ: “Than ôi! Thời oanhliệt nay còn đâu?”

Câu trần thuật

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu câu trần thuật. Câu trần thuật không có đặc điểm hình thức như các kiểu câu nghi vấn, cảm thán… và thường kết thúc bằng dấu chấm, dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng. Câu trần thuật được sử dụng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả và cũng có thể sử dụng để yêu cầu, đề nghị, bộc lộ tình cảm, cảm xúc. Ví dụ: “Trời đang mưa” hoặc “Quyển sách đẹp quá! Tớ cảm ơn bạn! Cảm ơn bạn!”

Câu phủ định

Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu câu phủ định. Câu phủ định có từ ngữ phủ định như không, chẳng, chả, chưa… và sử dụng để thông báo, xác nhận không có sự vật, sự việc, tính chất, quan hệ nào đó. Câu phủ định cũng có thể được sử dụng để phản bác một ý kiến, một nhận định. Ví dụ: “Tôi không đi chơi” hoặc “Tôi chưa đi chơi” hoặc “Tôi chẳng đi chơi” hoặc “Đâu có! Nó là của tôi.”

Với những kiến thức vừa học, các bạn hãy thử làm một số bài tập để ôn tập nhé!

About The Author