Chương trình môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2023 – 2024 bao gồm ba phần: Văn 8 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức và Cánh diều. Tài liệu này đã được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp giáo viên có thêm nguồn tài liệu hữu ích để soạn giáo án. Dưới đây là nội dung chi tiết của chương trình môn Ngữ văn lớp 8. Mời các thầy cô cùng tham khảo.

1. Phân phối chương trình Văn 8 Chân trời sáng tạo

HỌC KÌ 1: 72 tiết

Bài 1: NHỮNG GƯƠNG MẶT THÂN YÊU (13 tiết)

 • Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết
 • Viết: 3 tiết
 • Nói và nghe: 2 tiết
 • Ôn tập: 1 tiết

Bài 2: NHỮNG BÍ ẨN CỦA THẾ GIỚI TỰ NHIÊN (14 tiết)

 • Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết
 • Viết: 2 tiết
 • Nói và nghe: 2 tiết
 • Ôn tập: 1 tiết

Bài 3: SỰ SỐNG THIÊNG LIÊNG (12 tiết)

 • Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết
 • Viết: 2 tiết
 • Nói và nghe: 2 tiết
 • Ôn tập: 1 tiết

Bài 4: SẮC THÁI CỦA TIẾNG CƯỜI (12 tiết)

 • Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết
 • Viết: 2 tiết
 • Nói và nghe: 2 tiết
 • Ôn tập: 1 tiết

Bài 5: NHỮNG TẤN TRÒ ĐỜI (14 tiết)

 • Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết
 • Viết: 2 tiết
 • Nói và nghe: 2 tiết
 • Ôn tập: 1 tiết

HỌC KÌ 2: 68 tiết

Bài 6: TÌNH YÊU TỔ QUỐC (12 tiết)

 • Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết
 • Viết: 2 tiết
 • Nói và nghe: 2 tiết
 • Ôn tập: 1 tiết

Bài 7: YÊU THƯƠNG VÀ HY VỌNG (13 tiết)

 • Đọc và Thực hành tiếng Việt: 6 tiết
 • Viết: 2 tiết
 • Nói và nghe: 2 tiết
 • Ôn tập: 1 tiết

Bài 8: CÁNH CỬA MỞ RA THẾ GIỚI (12 tiết)

 • Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết
 • Viết: 3 tiết
 • Nói và nghe: 2 tiết
 • Ôn tập: 1 tiết

Bài 9: ÂM VANG CỦA LỊCH SỬ (13 tiết)

 • Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết
 • Viết: 2 tiết
 • Nói và nghe: 2 tiết
 • Ôn tập: 1 tiết

Bài 10: CƯỜI MÌNH, CƯỜI NGƯỜI (11 tiết)

 • Đọc và Thực hành tiếng Việt: 7 tiết
 • Viết: 2 tiết
 • Nói và nghe: 1 tiết
 • Ôn tập: 1 tiết

Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 8 đã mang đến những thông tin cần thiết để các thầy cô giáo có thể lên kế hoạch cho việc giảng dạy hiệu quả.

About The Author