Bài viết này sẽ giúp bạn học sinh rèn luyện kỹ năng phân tích hiệu quả biểu đạt của biện pháp tu từ trong đoạn thơ và đoạn văn, từ đó giúp bạn phát triển khả năng nghị luận văn học.

Rèn Luyện Kỹ Năng Làm Bài Phân Tích Hiệu Quả Biểu Đạt Của Biện Pháp Tu Từ Trong Đoạn Thơ, Đoạn Văn

A. Cách Làm Chung

 1. Mở đoạn:
 • Giới thiệu tác giả, tác phẩm, câu thơ, đoạn thơ cần phân tích tác dụng của biện pháp tu từ.
 • Giới thiệu và đặt tên các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ, đoạn thơ.
 • Nêu cảm nhận chung.

Ví dụ: Cảm nhận của tôi về cái hay trong cách sử dụng các biện pháp tu từ ở hai câu đầu của bài “Cảnh khuya”.

 1. Thân đoạn:
  a. Bước 1: Chỉ ra biểu hiện cụ thể của phép tu từ.
 • Rõ ràng chỉ ra cách tác giả sử dụng biện pháp tu từ trong câu thơ, đoạn thơ.
 • Ví dụ: So sánh cái gì với nhau? Ẩn dụ là hình ảnh nào? Nhân hóa cái gì? Điệp từ nào và xuất hiện bao nhiêu lần?

Ví dụ: Với đề trên,

 • So sánh: Tiếng suối – tiếng hát.
 • Điệp từ “lồng”.

b. Bước 2: Nêu rõ tác dụng của các biện pháp nghệ thuật đó.

 • Dựa vào đặc điểm của các biện pháp tu từ để nêu tác dụng.

Ví dụ:

 • Biện pháp so sánh: Giá trị gợi hình và giá trị gợi cảm.
 • Nhân hóa: Tạo sự gần gũi và sống động, thể hiện tình cảm sâu sắc và tế nhị.
 • Điệp từ: Nhấn mạnh và làm nổi bật sự vật, tính chất, đặc điểm của sự vật.

Lưu ý: Nếu đoạn văn, đoạn thơ sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật, ta cần phân tích từng biện pháp và khái quát tác dụng chung của chúng trong toàn đoạn.

Ví dụ: Đối với đề trên, có thể chỉ ra tác dụng của các biện pháp nghệ thuật như sau:

 • Biện pháp so sánh: Tiếng suối như tiếng hát.
 • Biện pháp điệp từ: Từ lồng được nhắc lại 3 lần trong một câu thơ.

c. Bước 3: Đánh giá tác giả: tài năng và tấm lòng.

Ví dụ: Với đề trên,

 • Tài năng: Các biện pháp tu từ đã tạo nên bức tranh trăng đêm rừng Việt Bắc đẹp, nên thơ và lung linh ánh sáng.
 • Tấm lòng: Tác giả đã thể hiện tâm hồn nhạy cảm và yêu thiên nhiên say đắm qua các biện pháp tu từ.
 1. Kết đoạn: Nêu cảm nghĩ về biện pháp tu từ được sử dụng.

Để nắm vững kỹ năng này, bạn có thể tham khảo thêm bài viết “Kỹ Năng Viết Đoạn Văn Nghị Luận Đạt Điểm Tuyệt Đối”.

Image

About The Author