Trong anh và em hôm nay (Đất nước, Nguyễn Khoa Điềm) ; cảm nhận đoạn thơ trong anh và em hôm nay ; trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước ; (Ngữ Văn 12)

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết một trường ca đầy cảm xúc mang tên “Đất Nước”. Đoạn thơ này không chỉ là một sự tưởng tượng, mà nó còn chứa đựng một thông điệp sâu sắc về tình yêu và trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương. Hãy cùng tìm hiểu về đoạn thơ này và cảm nhận những ý nghĩa tuyệt vời mà nó mang lại.

Nội dung đoạn thơ

“Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước
Khi hai đứa cầm tay
Đất Nước trong chúng ta hài hoà nồng thắm
Khi chúng ta cầm tay mọi người
Đất Nước vẹn tròn, to lớn
Mai này con ta lớn lên
Con sẽ mang Đất Nước đi xa
Đến những tháng ngày mơ mộng
Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở
Phải biết gắn bó và san sẻ
Làm nên Đất Nước muôn đời…”

Đoạn thơ này nhấn mạnh rằng, trong anh và em, mỗi người đều mang trong mình một phần của Đất Nước. Nó giới thiệu tình yêu và trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương. Khi hai người cùng cầm tay, Đất Nước trong chúng ta trở nên hài hoà và nồng thắm. Đồng thời, khi chúng ta cầm tay với mọi người, Đất Nước trở nên vẹn tròn và to lớn. Đoạn thơ cũng gửi lời tự nhủ rằng, khi con ta lớn lên, chúng ta phải mang Đất Nước đi xa, đến những tháng ngày mơ mộng. Đất Nước là “máu xương” của chúng ta, chúng ta phải biết hoá thân cho dáng hình xứ sở, gắn bó và san sẻ, tạo nên một Đất Nước bền vững cho muôn đời.

Ý nghĩa của đoạn thơ

Đoạn thơ này giúp chúng ta nhận thức sâu sắc về tình yêu và trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước. Nó khuyến khích chúng ta hiểu rằng, Đất Nước không chỉ là một không gian bên ngoài mà còn là một phần của chúng ta. Chúng ta phải tự nhận thức và gắn bó với quê hương, đóng góp vào sự phát triển và xây dựng Đất Nước. Đoạn thơ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tình yêu và sự đoàn kết giữa mọi người, vì chỉ khi chúng ta cùng nhau cầm tay, Đất Nước mới trở nên to lớn và vẹn tròn.

Nghệ thuật của đoạn thơ

Nguyễn Khoa Điềm đã sử dụng ngôn ngữ đơn giản và mộc mạc để truyền tải ý nghĩa sâu sắc của đoạn thơ này. Ông cũng sáng tạo trong việc sử dụng các hình ảnh từ văn hóa dân gian như truyền thống đánh giặc và nông nghiệp để làm giàu nội dung của đoạn thơ. Sự kết hợp này mang đến một không gian văn hóa đậm đà và gần gũi với người đọc.

About The Author