Soạn bài Quá trình văn học và phong cách văn học

quá trình văn học

Bạn đã từng tự hỏi về quá trình văn học và phong cách văn học? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó.

1. Hướng dẫn đọc hiểu bài “Quá trình văn học và phong cách văn học”

1.1 Quá trình văn học

Văn học là một thể loại nghệ thuật đặc thù, luôn luôn vận động và biến chuyển theo xã hội. Quá trình văn học là sự vận động của văn học trong tổng thể. Nền văn học luôn tuân theo những quy luật chung sau:

 • Văn học phản ánh đời sống và thời đại.
 • Văn học phát triển dựa trên kế thừa và cách tân.
 • Nền văn học của mỗi dân tộc tồn tại trong sự bảo tồn và tiếp biến.

1.2 Phong cách văn học

Phong cách văn học là đặc điểm riêng biệt của mỗi tác giả trong việc sáng tạo tác phẩm. Đó là sự thể hiện tài năng nghệ thuật của người tác giả và đem lại cái nhìn mới về cuộc sống. Phong cách văn học biểu hiện qua:

 • Cách nhìn và cảm nhận độc đáo của tác giả.
 • Sự sáng tạo về nội dung và hình thức.
 • Có tính thẩm mỹ cao và giàu nghệ thuật.

2. Hướng dẫn soạn bài “Quá trình văn học và phong cách văn học”

Câu 1: Trang 178 sgk ngữ văn 12 tập 1

Quá trình văn học là sự vận động của nền văn học trong tổng thể. Đó bao gồm tất cả tác phẩm văn học, tất cả hình thức tồn tại của văn học, và những yếu tố trong đời sống văn học như tác giả, độc giả, hoạt động nghiên cứu, phê bình, dịch thuật, xuất bản, và ảnh hưởng giữa các loại nghệ thuật khác nhau. Quá trình văn học được đánh dấu bởi những quy luật chung, bao gồm:

 • Văn học phản ánh đời sống và thời đại.
 • Văn học phát triển dựa trên kế thừa và cách tân.
 • Văn học của mỗi dân tộc tồn tại trong sự bảo tồn và tiếp biến.

Câu 2: Trang 179 sgk ngữ văn 12 tập 1

Trào lưu văn học là những hoạt động nổi bật của quá trình văn học. Các trào lưu này là phong trào sáng tác của nhiều tác giả, tác phẩm gần gũi với nhau về cả cảm hứng và tư tưởng, tạo ra một dòng chảy rộng lớn trong đời sống văn học. Các trào lưu văn học trên thế giới bao gồm:

 • Văn học thời kỳ Phục hưng: giải phóng con người, đề cao chủ nghĩa cá nhân.
 • Chủ nghĩa cổ điển: lấy văn hoá cổ đại làm mẫu tự, đề cao về lí trí.
 • Chủ nghĩa lãng mạn: đề cao nguyên tắc chủ quan và thế giới tưởng tượng.
 • Chủ nghĩa hiện thực phê phán: thiên hướng về tính khách quan và đời sống hiện thực.
 • Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa: miêu tả cuộc sống trong thời kỳ cách mạng.

Ở Việt Nam, cũng có các trào lưu lãng mạn, hiện thực phê phán, hiện thực xã hội chủ nghĩa.

Câu 3: Trang 183 sgk ngữ văn 12 tập 1

Phong cách văn học là những đặc điểm riêng biệt của mỗi tác giả trong việc sáng tác. Đó là sự thể hiện tài năng nghệ thuật của người nghệ sĩ và mang đến cái nhìn mới về cuộc sống. Phong cách văn học biểu hiện qua:

 • Giọng điệu độc đáo của tác giả.
 • Sự sáng tạo về nội dung.
 • Phương thức biểu hiện và thủ pháp nghệ thuật.
 • Tính thống nhất và tính thẩm mỹ cao.

Câu 4: Trang 183 sgk ngữ văn 12 tập 1

Trong phong cách văn học, biểu hiện qua:

 • Giọng điệu độc đáo và cách nhìn riêng biệt của tác giả.
 • Sự sáng tạo về nội dung và hình thức.
 • Phương thức biểu hiện và thủ pháp nghệ thuật.
 • Tính thống nhất và tính thẩm mỹ cao.

Quá trình văn học và phong cách văn học đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và thể hiện tài năng nghệ thuật của người tác giả. Hiểu rõ về chúng sẽ giúp bạn thấu hiểu và tận hưởng những tác phẩm văn học một cách sâu sắc và tinh tế hơn.

About The Author