Image

Đôi khi việc viết một bài văn thuyết minh có thể gây khó khăn cho chúng ta. Nhưng đừng lo lắng! Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về các phương pháp thuyết minh và làm cho bài viết của bạn trở nên thú vị hơn. Hãy cùng tìm hiểu ngay!

Tìm hiểu các phương pháp thuyết minh

1. Quan sát, học tập, tích lũy tri thức để làm bài văn thuyết minh

Đầu tiên, để có thể viết một bài văn thuyết minh hay, chúng ta cần có tri thức về đối tượng mình đang viết. Hãy quan sát, học tập và tích lũy kiến thức về đối tượng đó. Nhìn vào các đặc điểm tiêu biểu của đối tượng và phân tích nó. Nhớ rằng, kiến thức thực tế là chìa khóa để viết một bài thuyết minh thuyết phục và hấp dẫn.

2. Phương pháp thuyết minh

a. Phương pháp nêu định nghĩa, giải thích

Phương pháp này thường nêu những kiến thức khái quát về bản chất, đặc trưng, tính chất của đối tượng mà chúng ta thuyết minh. Dùng từ “là” để nêu vấn đề và đưa ra nội dung cần thuyết minh.

b. Phương pháp liệt kê

Phương pháp này giúp chúng ta kể ra lần lượt các biểu hiện của đối tượng theo trật tự từ lớn đến nhỏ hoặc ngược lại. Điều này giúp người đọc nắm được đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng một cách cụ thể, sáng rõ.

c. Phương pháp nêu ví dụ

Nêu ra ví dụ cụ thể để thuyết phục về ý thức giữ gìn sức khoẻ cộng đồng và kêu gọi mọi người nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc.

d. Phương pháp dùng số liệu

Sử dụng số liệu để thuyết minh về tầm quan trọng của đối tượng một cách cụ thể, chân xác. Số liệu này phải có độ tin cậy cao và được chứng thực bằng phương pháp khoa học.

e. Phương pháp so sánh

Sử dụng phép so sánh để làm nổi bật, cụ thể hoá đối tượng cần thuyết minh. So sánh với các đại dương khác giúp người đọc có được ấn tượng cụ thể về đối tượng.

f. Phương pháp phân loại, phân tích

Dùng phương pháp này để phân loại và trình bày rõ ràng về sự vật đa dạng, nhiều cá thể. Ví dụ như trình bày các đặc điểm của thành phố Huế.

Với những phương pháp này, bạn sẽ có thể viết một bài thuyết minh độc đáo và sáng tạo. Hãy thử áp dụng và mang lại những bài viết tuyệt vời nhé!

About The Author