Bạn từng tưởng tượng thế nào về một vị thần? Nhân vật Prô-mê-tê và Ê-pi-mê-tê trong câu chuyện “Prô-mê-tê và Loài Người” có khiến bạn thay đổi cách hình dung về vị thần không? Vậy tại sao?

Phương pháp giải

 • Đọc văn bản.
 • So sánh hình dung ban đầu về một vị thần với Prô-mê-tê và Ê-pi-mê-tê trong câu chuyện.

Lời giải chi tiết

*Sự hình dung về một vị thần:

 • Một người xuất hiện trong thời gian không rõ ràng.
 • Thần là những người có sức mạnh đặc biệt và khả năng phi thường.
 • Thần là những người sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ chúng sinh.

*Nhân vật Prô-mê-tê và Ê-pi-mê-tê trong câu chuyện không thay đổi cách hình dung ban đầu về vị thần. Bởi:

 • Họ xuất hiện trong thời gian không rõ ràng (“thuở ấy”).
 • Họ có sức mạnh và khả năng phi thường:
  • Thần Ê-pi-mê-tê có khả năng tạo ra “vũ khí” để giúp cho các loài vật có sức mạnh riêng của chúng.
  • Thần Prô-mê-tê đã ban cho con người lửa.
 • Họ sử dụng sức mạnh của mình để giúp đỡ chúng sinh:
  • Thần Ê-pi-mê-tê ban cho các loài vật những “vũ khí” và đặc ân riêng để sống trong thế gian.
  • Thần Prô-mê-tê giúp con người có hình hài thanh tao hơn, giúp con người đứng thẳng, đi bằng hai chân và tay để làm việc, và đặc biệt ban cho con người lửa để cuộc sống trở nên tươi sáng và tốt đẹp hơn.

Truyện “Prô-mê-tê và Loài Người” giúp người đọc hiểu về quá trình tạo nên con người và thế giới muôn loài. Qua đó, truyện ca ngợi công lao to lớn của Prô-mê-tê và Ê-pi-mê-tê đã ban cho mỗi loài những đặc ân, “vũ khí” riêng, và giúp cuộc sống trở nên tươi sáng và phong phú hơn.

Tone: Bài viết nhẹ nhàng hướng dẫn học sinh cách hiểu và phân tích câu chuyện “Prô-mê-tê và Loài Người” một cách dễ dàng và thú vị.

About The Author