Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12 tập 1

Cuốn Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Tập 1 là tài liệu giáo dục quan trọng được xuất bản và phát hành bởi nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Với hai tập sách, nó bao gồm thông tin về tác giả, tác phẩm và cung cấp hướng dẫn chi tiết về phân tích tác phẩm, phim hoặc ảnh chuyển thể từ văn học.

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Tập 1 không chỉ là tài liệu học văn thú vị, mà còn là cánh cửa giới thiệu các tác phẩm văn học mới và tác giả mới. Qua môn học này, bạn sẽ được mở rộng kiến thức về văn chương và ngôn ngữ Việt Nam. Đồng thời, bạn cũng sẽ nhận thức thêm về những thông điệp sâu xa mà tác giả truyền tải về đất nước và cuộc sống. Chúc bạn học tốt môn học quan trọng này!

Nội dung sách

Tuần 1:

 • Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX
 • Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý

Tuần 2:

 • Tuyên ngôn Độc lập
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
 • Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3:

 • Tuyên ngôn Độc lập (tiếp theo)
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4:

 • Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
 • Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích)
 • Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (trích)
 • Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5:

 • Phong cách ngôn ngữ khoa học
 • Trả bài làm văn số 1
 • Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)

Tuần 6:

 • Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003
 • Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7:

 • Tây Tiến
 • Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8:

 • Việt Bắc (trích)
 • Luật thơ
 • Trả bài làm văn số 2

Tuần 9:

 • Việt Bắc (trích – tiếp theo)
 • Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10:

 • Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)
 • Đọc thêm: Đất nước
 • Luật thơ (tiếp theo)

Tuần 11:

 • Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
 • Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 12:

 • Đọc thêm: Dọn về làng
 • Đọc thêm: Tiếng hát con tàu
 • Đọc thêm: Đò Lèn
 • Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13:

 • Sóng
 • Luyện tập vận dụng kết hợp tác các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14:

 • Đàn ghi ta của Lor-ca
 • Đọc thêm: Bác ơi!
 • Đọc thêm: Tự do (trích)
 • Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15:

 • Quá trình văn học và phong cách văn học
 • Trả bài làm văn số 3

Tuần 16:

 • Người lái đò Sông Đà (trích)
 • Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17:

 • Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích)
 • Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên)
 • Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18:

 • Ôn tập phần Văn học
 • Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ I

Xem sách online

Tải sách

download button

About The Author