Chương trình địa phương

Bạn có biết rằng chúng ta có thể viết về những sự việc, hiện tượng quan trọng xảy ra tại địa phương mình không? Đó chính là chủ đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này. Hãy cùng khám phá và suy ngẫm về những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và chia sẻ quan điểm của bạn thông qua viết nghị luận.

Tìm hiểu và suy nghĩ

Trước khi thực hiện bài tập số 28, chúng ta cần tìm hiểu và suy nghĩ về một sự việc, hiện tượng quan trọng ở địa phương. Vấn đề có thể liên quan đến môi trường, cuộc sống của người dân, thành tựu xây dựng mới, quyền trẻ em, việc giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người gặp khó khăn, tệ nạn xã hội và nhiều vấn đề khác.

Đối với sự việc, hiện tượng bạn đã chọn, hãy cung cấp dẫn chứng thực tế để làm rõ tính chất xã hội của nó. Đừng quá khích hoặc giảm nhẹ, hãy đánh giá một cách khách quan. Bày tỏ quan điểm từ một lập trường tiến bộ, không chỉ vì lợi ích cá nhân. Hãy viết bài thể hiện quan điểm của bạn với khoảng 1500 từ, bao gồm mở bài, thân bài và kết bài. Luận điểm, luận cứ và lập luận trong bài viết cần rõ ràng. Bài viết của bạn cần có sự chuyển mạch, chiếu ứng và sức thuyết phục.

Lưu ý: Khi viết bài, hãy tránh đề cập đến tên thật của những người liên quan đến sự việc hoặc hiện tượng. Điều này giúp bài viết của bạn không mất tính chất bài tập làm văn.

Để hoàn thành bài tập này, bạn cần nộp bài trước khi học bài số 27.

Chương trình địa phương

About The Author