Bài viết

Trong lĩnh vực Ngữ văn 9, việc soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn là một nhiệm vụ quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết các câu hỏi của bài tập này và cung cấp những ví dụ minh họa.

Câu 4: Nội dung của văn bản tự sự và vai trò của yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận

Bài viết Ngữ văn 9, tập 1 đặt ra câu hỏi về nội dung của văn bản tự sự và tác dụng của yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận. Vậy văn bản tự sự nói về những gì? Yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận trong văn bản này có vai trò và tác dụng như thế nào? Chúng ta hãy cùng đi vào phân tích.

Nội dung của văn bản tự sự

Văn bản tự sự chủ yếu kể chuyện và trần thuật về những sự kiện, nhân vật và người kể chuyện. Bên cạnh đó, văn bản này còn có sự hiện diện của yếu tố miêu tả và nghị luận.

Tác dụng của yếu tố miêu tả nội tâm

Yếu tố miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự giúp ta hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật. Nhờ đó, những suy tư tâm lý được bộc lộ ra bên ngoài.

Tác dụng của yếu tố nghị luận

Yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự giúp ta thấy được tính cách, quan điểm và thái độ đánh giá của tác giả đối với sự việc.

Ví dụ minh họa

Dưới đây là một số đoạn văn tự sự minh họa sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận.

Đoạn văn tự sự sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm:

“Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.” (Kiều ở lầu Ngưng Bích – Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Đoạn văn tự sự sử dụng yếu tố nghị luận:

“Tôi nghĩ bụng: Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất, kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì cũng thành đường thôi.” (Cố hương – Lỗ Tấn)

Đoạn văn tự sự sử dụng kết hợp yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận:

“Thứ suy rộng ra và chua chắn nhận ra rằng cái sự buồn cười ấy là bất thường, chẳng riêng gì nhà ý mà có lẽ chung cho khắp mọi nơi. Bao giờ và ở đâu cũng thế thôi. Thằng nào chịu khổ quen rồi thì cứ mà chịu mãi đi! Mà thương những kẻ ăn nhiều nhất, hưởng nhiều nhất thì lại chính là những kẻ không cần ăn một tí nào hoặc không đáng hưởng một ly nào.” (Sống mòn, Nam Cao)

Bằng việc sử dụng các ví dụ này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cách sử dụng yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận trong văn bản tự sự.

Như vậy, qua bài viết, chúng ta đã tìm hiểu về nội dung của văn bản tự sự và vai trò của yếu tố miêu tả nội tâm và nghị luận. Việc hiểu rõ những khái niệm này sẽ giúp chúng ta phân tích và viết văn tự sự một cách hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

About The Author